Boga iskati i najti - piše Joško Preč

Do vjere dojdu ljudi, da ili su ju dostali sobom od rodjenja u zipki, ili su iskali Boga i našli. Ali ni on, ki se je s vjerom rodio, nije on, ki je Boga našao, neka ne misli, da ga sada već dalje ne triba iskati. Naš razum i naša duša je prema Bogu tako mala i uska, da mi beskrajno Boga nikada nećemo moć dosta shvatiti. Na primjer, gdo more razumit Presveto Trojstvo, ili Oltarski sakrament?