Otvorenje izložbe glagoljskih motivov »Budi volja tvoja…«

Datum: 
uto, 05/15/2012 - 19:00

GRAZ (15. maj) — Otvorenje izložbe glagoljskih motivov »Budi volja tvoja…« (kade su pisali glagoljicom i se je govorilo čakavski);
 
uvod daje stud. savj. Aleksandra Alja Čenić od Kulturnoga društva Moščenička Draga;
 
nastupa grupa 4’33’’ iz Opatije s glagoljaškimi napjevi;
 
utorak, 15. V. (19.00) u Stift Rein.

Majkin dan u hodočasnoj crikvi

Datum: 
ned, 05/13/2012 - 10:00

RATIŠTOF (13. maj) — Majkin dan u hodočasnoj crikvi;
 
nedilja, 13. V. (10.00) svetačna sv. maša za sve žive i mrtve majke, staramajke i žene, osebito za one, ke su pred 90 ljeti svojimi riči, trapljenjem, djelom i molitvom pomagale da Gradišće more kao zemlja postojati;
 
po maši pred milosnim oltarom posvećenje svić.
 

Nagrada za projekt »Rezl se spominja«

BORTA — Dvojezična savezna gimnazija Borta je med dobitniki saveznoga naticanja u povijesti pod patronancijom saveznoga predsjednika Heinza Fischera. Projekt se zove »Rezl se spominja«. U projektu su školari i školarice istraživali svakidanji život u Gradišću 1945. ljeta, dakle vrime po koncu Drugoga svitskoga boja kao i ruske okupacije. Radi se o spominki svidokov vrimena u obliku pisam, u ovom slučaju o fiktivni pismi teti Rezli u Ameriki.

 

Tagovi: 

Bogat pred Bogom - piše Joško Preč

Ali ča nam hasni, ako imamo čiste ruke, ali prazne. Bog dao nam je talente, jednomu već, drugomu manje i svi ćemo morat Bogu račun dati, kako smo gospodarili s ovimi talenti. A pojaviti se pred Bogom praznimi rukami kakovu plaću moremo od njega očekivati? Evandjelje /Lk.12, 13-21/ govori o bogatom človiku ki ne misli na one, s kimi bi si morao diliti svoju urodju, ne misli na gladne, siromahe, nego premišljava, kako velike hombare si mora uzidati, da si bude mogao svu svoju urodju sačuvati, obdržati. A došla je i na njega smrt kao tat.

Plesna djelaonica Tamburice Uzlop u domaćem selu

Subotu, 21. aprila (14.00-18.00) uri u farskom domu u Uzlopu, u okviru 50- ljetnoga jubileja Tamburice Uzlop, priredili su tančenu, plesnu djelaonicu. Priredba je stala pod geslom: „Hod’te skupa, da zatancamo!“ Došlo je dost interesiranih, ki su ili nekada jur bili u društvu aktivni i su kanili iskusiti, je li noge još služu. Ali došli  su i drugi gosti, ki su htili malo upoznati one korake, ke vidu pri prezentacija tancev Tamburice Uzlop.

 

Tagovi: 

Narodna komedija s drevnim motivom na petroviskoj pozornici

Hrvatsko igrokazačko društvo Petrovoga Sela pod peljanjem redateljice Anuške Škrapić-Timár je ljetos bilo zavježbalo komediju, prijevod rodjenoga Petrovišćana Štefana Geošića »Sarce na pravom mistu«. S ovim igrokazom su Petrovišćani uspješno nastupali u Nardi, Židanu, u domaćem Petrovom Selu a konačno u Budimpešti a na zadnje i u Čajti. U ovoj komediji ide za to, da tri jur dosta zreli junaki obdjeluju domaće seljačtvo ali se pritom preveć ne kanu natezati. Dokle im pak službenka, pravi andjeo, pokaže put u ugodniji i atraktivniji život.

 

Tagovi: