Povijesni kulturni vezi izmed Beča i Srbije

Popularizacija znanja o povijesni kulturni veza izmed Beča i Srbije je bila tema za Srpski kulturni forum u Beču, ki je organizirao predavanje „Dva veka kulturne saradnje Beč — Beograd“ četvrtak 26. aprila u Klaviergalerie u Beču. Srpski kulturni forum je udruženje osnovano nedavnoga 2008. ljeta u Beču sa ciljem da se unaprijedi i promovira književnost, muziku, umjetnost, film i kazališće i svaki drugi oblik umjetničkoga i kulturnoga stvaralačtva kako iz Srbije tako i od strane umjetnikov ki živu u Beču a porijeklom su iz Srbije.

 

Tagovi: 

Slika Tajedna 11.05.2012

(foto karl knor)

Jur mnoga ljeta Spö Nova Gora postavlja majuško drivo pred krčmom Novaković/ Živković. Smiriku (Fichte) je ljetos darovao Walter Fritz. Čuda ruk je pomagalo ovo drivo doprimiti do krčme je nakinčiti a pak i nastaviti. Krčmarica Andrea Živković je pak okripila djelače.  

 

Bivši načelnik Janko Cvečko 80 ljet

DEVINSKO NOVO SELO — Jedno od 13 dice, i to su bile 3 sestre i 10 bratov u poznatoj hrvatskoj obitelji Cvečko je inž. Janko Cvečko. On je 8. maja slavio svoj 80. rodjendan. Od svojih mladih ljet je teško djelao najprvo kao sluga kod svoje tete Orše a kasnije skupa s drugimi brati, ocem i majkom na skupnom privatnom gospodarstvu. Po osnovnoj školi je uspješno apsolvirao sridnju poljoprivrednu školu u gradu Holič a je kašnje prošao u grad Skalicu kao učitelj. Visoku poljoprivrednu školu je završio u Nitri s „črljenom diplomom“.

Tagovi: 

Željim si sestru ili brata, da se imam s kim igrati

Bog ne more biti svagdir, zato je stvorio majke, je stara židovska poslovica. Majke ćedu u 47 zemalj svita slaviti svoj dan prikzutra, 13. maja. Majkin dan je amerikanski produkt, nastao 1877. ljeta. Ali zdavno prlje su majkam svečevanja priredjivali Grki i Rimljani. U 17. stoljeću su engleske majke imale slobodnu nedilju u maju, kad nisu morale djelati. Majkin dan je ovoga ljeta ujedno uvod u obilježavanje Medjunarodnoga dana obitelji 15. maja. 1993. ljeta su Ujedinjeni narodi svojom rezolucijom istaknuli važnost obitelji za žitak svakoga človika.

Tagovi: 

Prilikom jubileja »50 ljet Tamburica Uzlop« ćedu slaviti cijelo ljeto

Tamburica Uzlop ljetos svečuje 50 ljet postojanja i zato su odgovorni u ovom društvu imali cijeli red priredab i slavljev da bi se dostojno spomenuli ovoga svojega jubileja (Hrvatske novine su o tom jur pisale). Folklorni ansambl Tamburica Uzlop je utemeljen 1962. i gleda najzad na uspješnih 50 ljet postojanja. Tijekom minulih ljet bilo je nezbrojnih muzičkih i društvenih vrhuncev i doživljajev — početo od prve nabave instrumentov prik različitih turnejov okolo zemaljske kuglje do izvrsnih nastupov na televiziji.

Tagovi: 

»25 ljet u službi Biblije« prezentira prof. dr. Štefan Geošić u Dvorcu Esterházy

Datum: 
pet, 05/25/2012 - 15:00

ŽELJEZNO (25. maj) — Dugoljetni farnik u Klimpuhu i nekadašnji nadzornik za hrvatski vjeronauk u Gradišću, prof. dr. Štefan Geošić poziva na prezentaciju i informaciju s naslovom »25 ljet u službi Biblije«;
 
prezentirat će »Stari teštamenat« (prevodjen -premijera) i »Novi teštamenat« (predjelan), uza to i »Lekcionari« (od Rima aprobiran) i »Lekcionari« (neaprobiran);
 
laudator  akademik dr. Nikola Benčić;
 
nastupaju: