Croatica Mechitaristica u Beču

U Hrvatskom centru u Beču je 15. marca javnosti premijerno predstavljena knjiga,  »Croatica Mechitaristica«, bibliografija hrvatskih knjig tiskanih u Mehitarističkoj tiskari u Beču, djelo autorov Tihomila Maštrovića i Slavka Harnija. Rič je o stručnoj knjigi, odnosno deskriptivnoj bibliografiji hrvatskih publikacijov tiskanih u Tiskari Kongregacije mehitaristov u Beču, od ljeta 1815. do 1986.

Tagovi: 

Inicijativa manjine kritizira odluku o seoski tablica i nacrt zakona o narodni grupa

Generalna tajnica Inicijative manjine, Kornelija Kogoj, je prilikom prezentacije nalaza Lige-ljudska prava govorila o „rješenju maloga duha“. To se tiče ovoga nalaza za 2011. i odluke o seoski tablica u Koruškoj. „A prem jubilarnih izjavov zastupnikov/ic iz politike, Crikve i tzv. tradicionalnih savezov ostaje slabunjast i gorak okus.“

 

Tagovi: 

Berlaković: „Ojačati odličnu suradnju“

Austrijski ministar poljoprivrede i okoliša di Niki Berlaković 1. marca je sprohodio austrijskoga državnoga predsjednika dr. Heinza Fischera na njegovom oficijelnom i službenom pohodu Hrvatskoj. Berlaković je ovo iskoristio, da bi se u djelatnom razgovoru osobno upoznao s dvimi novimi kolegami u istom resoru, Mirelom Holy (ministricom okoliša i obrambe prirode), i Tihomirom Jakovinom (ministrom poljoprivrede).  Kako je naglasio Berlaković „Hrvatska je važan partner na Balkanu i povezuje nas skupna povijest kao i intezivni gospodarski odnosi.

Tagovi: 

O tajanstvenom Bogu - piše Joško Preč

Kad razmišljam o Bogu, ki je od vijeka do vijeka, ča se sve more dogadjati s Bogom u Bogu. Jezuš Sin Božji je pred dvi tisuć ljet stupio na Zemlju, a ča je bilo pred njim, i ča će biti za nami, ča će biti zatim, kad ov svit premine? Bog uvijek stvara. Ča je mogao sve stvoriti prije nas. Znamo, da je stvorio andjele, da su si zli andjeli stvorili pakao.
 

Nanovič otkriti Božju blizinu i prijete milosti

Za vrime svojega četrdesetdnevnoga boravka u pustini je vrag skušavao Jezuša. Skušavanja su postojala u tom, da kamenje postane kruh, da se Jezuš spusti doli s vrha crikve, da se pokloni pred vragom, da mu proda svoju dušu. Ovde moremo misliti i na Goetheovu „Faustovu dramu“, ka je svenek aktualna. I Jezuševa skušavanja svojčas su skušavanja Crikve danas. Velika pogibelj postoji, da človik/Crikva skrene s puta Božje ljubavi i da sebe definira kot vrhovni autoritet, ar moć i ugled su glavne intencije človika/Crikve.

Tagovi: 

Oprošćaj od prof. Ferija Sučića

5. marca je bio pokop prof. vlad. savj. Ferija Sučića, ki je 28. februara umro u 94. ljetu života. U Željeznu u mrtvačnici Gradskoga cimitora je zbor duhovnikov služio mašu zadušnicu. U ime hrvatskih društav u Gradišću i Beču se je pokojnika spomenula i mu se zahvalila mr. Zlatka Gieler, a dr. Martin Cirković je opisao život i kulturno djelovanje Ferija Sučića.

 
„Mnoga ljeta je bio pokojni Feri Sučić bliskajuć primjer na hrvatskom kulturnom polju i zaorao diboke brazde pred svim na tamburaškoj razini. Prof. Feri Sučić ostaje u spominku svakomu, ki je imao sriću, da je došao u dodir s njim. Sigurno su i takovi susreti uzrok, da je došao tako velik broj rodbine, prijateljev, poznancev, tamburašev danas u Željezno, jer su cijenili ljubezljivost, priskočnost, srčenost, muzičku nadarenost i autorsku snagu pokojnoga. Svaki od ovde nazočnih povezuju osobna iskustva s prof. Sučićem.

Pippova oštra kritika na Ostermayeru

„Za 3,7 milijuni eurov godišnjega podupiranja iz saveznoga lonca za narodne grupe nije potriban novi zakon. Republika Austrija paternalistički zahadja sa svojimi manjinami. Cilj je da vlada nad manjinami a novim zakonom si želji stvoriti još veću slobodu za vladanje nad njimi.“ Ovu oštru kritiku uputio je predsjednik Centra austrijskih narodnosti mr. Marjan Pipp na adresu Saveznoga kancelarstva a konkretno na državnoga tajnika dr. Jožefa Ostermayera i šefa sekcije dr. Gerharda Hesse-a, obadva Spö.

Tagovi: