Vito Ivanjek: božićni koncert u Beču

Pijanist Vitomir „Vito“ Ivanjek Vito, jedan od brojnih hrvatskih glazbenikov školovanih u austrijskom glavnom gradu, održao je subotu, 10. decembra u Haus der Musik, Seilerstätte 30, u koncertnoj dvorani Divertimento sjajan Božićni koncert, koga su organizirali Haus der Musik, Veleposlanstvo RH u Beču i austrijski glazbenik Heinz Mandl. Uvodnu rič održala je Ivana Karanušić, savjetnica za kulturu u hrvatskom veleposlanstvu u Austriji.

 

Tagovi: 

Nova Euroregija Dunajska inicijativa

U austrijskom veleposlanstvu u Požunu su pandiljak, 11. decembra u okviru svetačnoga akta potpisali utemeljenje Euroregije Dunajska inicijativa (Edi). Inicijator je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj. Ugovor su potpisali zastupniki četirih društav. Uz Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj su to još Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću, organizacija karpatskih Nimcev u Slovačkoj (Edu) kao i Newport Development Foundation, ki će biti nadležan za administraciju.

Predsjednik Kulturnoga saveza Hrvatov u Slovačkoj, dipl. inž. Rado Janković je pokrenuo ovu inicijativu.

 

Tagovi: 

Naticanje u govoru istočnih jezikov

U Željeznu održali deveto naticanje u istočni jeziki. Sudjelivao je ukupno 21 školar sridnjih i viših škol pri naticanji na hrvatskom, ugarskom i ruskom jeziku. Na hrvatskom su se mirili šest u govoru, a 14 u pisanju sastavkov. Dobitnica u govoru je Klaudija Fellinger iz trgovačke akademije Gornja Pulja, ka je govorila o „Dobrovoljnom angažmanu“ u pogledu na ljeto dobrovoljcev.

Predsjednica žirije za hrvatski jezik je ljetos bila mr. Zlatka Gieler a s njom si bili u žiriju Silvija Wallner, Julijan Himmelbauer i Zorica Božić.

 

Klausu Čenaru za šezdesetnicu: Živio!

Rodjeni Dolnjopuljanac uredski nadsavjetnik Klaus Čenar 19. decembra je navršio 60 ljet. Dugoljetnomu predsjedniku folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, dugoljetnomu blagajniku Hrvatskoga štamparskoga društva, bivšemu seoskomu predstojniku političke općine Dolnje Pulje, predsjedniku farskoga savjeta fare Dolnja Pulja itd. željimo čestitati 60. rodjendan.

 

Tagovi: 

HKD nudja tečaj Joomla za internet nastup vašega društva

Datum: 
čet, 12/29/2011 - 09:00

VELIKI BORIŠTOF (29. decembar) — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću nudja tečaj za internet nastup vašega društva,
 
software - JOOMLA,
 
mjesto: Veliki Borištof, 29.12.2011. u 9.00 sati.

Najaviti kod: ured.jug@HKD.at
Najaviti do: 27.12.2011. – ograničena mjesta.

 
Cilj grupa:

Tehničko verzirani ljudi ki predvidjaju suradjivati na izgradnji internet stranicov hrvatskih društav ili škola – ki se bavu s internetom, layoutom ili programiranjem.