Stinjačka Marijana Grandić nova generalna poglavarica sestar srca Jezuševoga

BEČ — Na čelu reda sestar srca Jezuševoga od 1. januara 2012. ljeta sr. Marijana Adelina Grandić će preuzeti funkciju generalne poglavarice i će tim zaminiti sr. M. Radegundis Ulberth, ka je ovu funkciju vršila od 2006. lj. ali će kao generalna savjetnica ostati u peljačtvu reda. Izbori za novo peljačtvo reda su bili pri minulom generalnom kapitelu „Kongregacije službenic presvetoga Srca Jezuševoga“ od 1. do 12. augusta o. lj.
 

Blagoslivljanje zdravstvenoga centra

KOLJNOF — Jedan dan pred velikim državnim svetkom u Ugarskoj (20. 08.) je općina na čelu s načelnikom Franjom Grubićem pozvala na primopredaju obnovljene lječničke ordinacije u sredini sela. Po pozdravni riči je načelnik informirao pozvane goste i zainteresirane o ovom projektu. Cijeli projekt je stao 32,984.408 Ft (kih 122.000 E) od kih su prik EU fondacije uspješno dostali 28,984.408 (107.500 E) a ostala financijska sredstva je omogućila mjesna samouprava s 3.220.490 Ft (kih 12.000 E).

Tagovi: 

Dobrotvorna gala za pomoćne projekte Ferenca Grandića u afričkoj zemlji Burkina Faso

Datum: 
uto, 09/13/2011 - 18:30

BEČ (13. septembar) — Dobrotvorna gala za pomoćne projekte Ferenca Grandića u afričkoj zemlji Burkina Faso; uz druge nastupaju Basbaritenori i Vili Rešetarić kao i bubnjari iz Afrike; licitacija slike Ernsta Fuchsa; utorak, 13. IX. (18.30) Beč, 1., Hotel Radisson Parkring 16.
 

Svetačni koncert prilikom 20. obljetnice Romana Centra

Datum: 
pet, 09/16/2011 - 18:00

BEČ (16. septembar) — Svetačni koncert prilikom 20. obljetnice Romana Centra; petak, 16. IX. (18.00), Dom susreta Rudolfsheim, 15., Schwendergasse 41; nastupaju: Janoška Quartett, Ruža Lakatos Nikolić, tamburaška grupa De miro, Pera Petrović, dičja plesna grupa Romana Centra, čitanje pjesam Ilije Jovanovića.
 

Tamburaška grupa Zelenjaki svečuju 5 ljet postojanja

Datum: 
ned, 09/11/2011 - 10:30

GERIŠTOF (11. septembar) — U okviru Dan mladine tamburaška grupa Zelenjaki svečuju 5 ljet postojanja; ritmička maša s Paxi (10.30), objed (12.00); svetačni program (15.00): Zelenjaki (Gerištof), Veseli Gradišćanci (Unda), Graničari (Filež), Horkud Golub Bjelovar (tamburaški orkestar), Daj šta daš (18.00) Ruben&Fly; nedilja, 11. IX. u šatoru.
 

Klapa: prijateljska grupa, skupina ljudi

Rič klapa došla je iz triestino-venetskoga govora u kom ,la clapa’ označuje skupinu ljudi povezanu prijateljskimi odnosi. Njevo pjevanje temelji se na a capella pjevanju (bez pratnje) tr označava vokalno-glazbenu folklornu pojavu na području obalnoga dijela Dalmacije i nje otokov. Klapa se javlja sredinom 19. stoljeća, a po njom se podrazumiva odredjeni broj muških pjevačev (od 5 do 10), ki pjevaju višeglasne homofone napjeve u duru s jednim prvim tenorom, a prepoznatljive su po svojoj unutrašnjoj glazbenoj strukturi, harmonijskoj konstrukciji i sadržaju tekstov napjevov.

Tagovi: