Tamburaška grupa Zelenjaki svečuju 5 ljet postojanja

Datum: 
ned, 09/11/2011 - 10:30

GERIŠTOF (11. septembar) — U okviru Dan mladine tamburaška grupa Zelenjaki svečuju 5 ljet postojanja; ritmička maša s Paxi (10.30), objed (12.00); svetačni program (15.00): Zelenjaki (Gerištof), Veseli Gradišćanci (Unda), Graničari (Filež), Horkud Golub Bjelovar (tamburaški orkestar), Daj šta daš (18.00) Ruben&Fly; nedilja, 11. IX. u šatoru.
 

Svetačni koncert prilikom 20. obljetnice Romana Centra

Datum: 
pet, 09/16/2011 - 18:00

BEČ (16. septembar) — Svetačni koncert prilikom 20. obljetnice Romana Centra; petak, 16. IX. (18.00), Dom susreta Rudolfsheim, 15., Schwendergasse 41; nastupaju: Janoška Quartett, Ruža Lakatos Nikolić, tamburaška grupa De miro, Pera Petrović, dičja plesna grupa Romana Centra, čitanje pjesam Ilije Jovanovića.
 

Klapa: prijateljska grupa, skupina ljudi

Rič klapa došla je iz triestino-venetskoga govora u kom ,la clapa’ označuje skupinu ljudi povezanu prijateljskimi odnosi. Njevo pjevanje temelji se na a capella pjevanju (bez pratnje) tr označava vokalno-glazbenu folklornu pojavu na području obalnoga dijela Dalmacije i nje otokov. Klapa se javlja sredinom 19. stoljeća, a po njom se podrazumiva odredjeni broj muških pjevačev (od 5 do 10), ki pjevaju višeglasne homofone napjeve u duru s jednim prvim tenorom, a prepoznatljive su po svojoj unutrašnjoj glazbenoj strukturi, harmonijskoj konstrukciji i sadržaju tekstov napjevov.

Tagovi: