Marija je človiku bliža nego nepopadljivi Bog

Od 7. stoljeća početo svečujemo Unebozeće Blažene Divice Marije, In Assumptione Beatae Mariae Virginis. 1. novembra 1950. ljeta je papa Pijuš XII. dogmatizirao ta svetak, koga svečujemo 15. augustuša. Ta doktrina nas podučava, da je Jezuševa majka po svojoj smrti s dušom i tijelom u nebo zeta. Doktrina Unebozeća je rezultat podizanja Divice Marije na položaj, koga moremo prispodobiti s onim, koga ima i nje Sin. To moremo gledati kot korak prema izjednačenju Marije s Kristušem.

 

 

Tagovi: 

Prerano nas je ostavila Elizabeta Staršić

PANDROF — Ljetos je stupila u mirovinu. Preselila se u domaći Pandrof, kade si je uredila stan. Uživala je novu slobodu i se veselila žitku. Ali nebeski Otac ju je projdući petak, 19. augusta, pozvao u nebeski stan, u život vjekovječni.

 

Elizabeta Staršić se je rodila 12. 7. 1952. ljeta u Pandrofu. U selu je bila aktivna u tamburaškom orkestru koga je peljao Dragan Raljušić, a pod režijom takaj jur pokojnoga farnika Joška Palkovića je bila kotrig glasovitoga kazališnoga ansambla.

Tagovi: 

»Mandrac« uz gradišćansko sudjelovanje

Svako ljeto koncu julija se u Opatiji, u Hrvatskoj, održava »Mandrac«, medjunarodni likovni natječaj pri kom svaki, ki hoće, more sudjelovati. U Volosku (dio grada Opatije) se na jedan vikend u ljetu luka pretvori u veliku djelaonicu i muzej. Organizatori ovoga kulturnoga dogodjaja su Hrvatski Muzej Turizma u Opatiji i Zajednica Talijana Opatije. Pod peljanjem ravnateljice muzeja, Mirjane Kos, svako ljeto se najde novi žiri, da bi ocjenio likovna djela.

Tagovi: 

Problem Crikva — pospanost u Crikvi - piše Joško Preč

Gospodin će biti u agoniji, umiranju do svršetka svita — napisao je Blaise Pascal, a — njegovi ćedu učeniki uvijek spavati.
 

To ne znači da njegovi učeniki uvijek spavaju, ali Pascal hoće pokazati na to, da se človik lako utrudi u borbi za dobrim. Mlahavi ljudi smo, razočarani smo i bacimo veslo na stran i se počnemo tužiti, kao su se apoštoli tužili Jezušu: — kad im je rekao da ispustu mriže — „svu noć smo lovili i ništa nismo ulovili“. — „Ali na tvoju rič, raspustiti ću mriže“ veli Petar i ribari dalje.
 

Iseljeniki zadivili posjetitelje Medjunarodne smotre folklora

Priredbe i ovoljetne 45. po redu Medjunarodne smotre folklora su se održavale u nazočnosti mnoštva u srcu Zagreba, glavnoga grada Hrvatske (od 20. do 24. julija), svakoga dana na Trgu bana Josipa Jelačića, na ljetnoj pozornici Gradec, u Gliptoteki Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Hazu-a, atriju galerije Klovićevi dvori i crikvi sv. Katarine.

Tagovi: 

Gradišćanski i ostali Hrvati na 45. Smotri folklora u Zagrebu

Nastupi različnih folklornih grup na Trgu Bana Jelačića 20. julija dopodne je počela 45. Medjunarodna smotra folklora u Zagrebu. Glavna tema ljetošnje Smotre folkora su bili Hrvati izvan Hrvatske. Folklorna društva iseljenih Hrvatov u drugi kontinenti i europski zemlja su tijekom ove tradicionalne Smotre folklora predstavili muzičko i plesačku bašćinu, jerbinstvo. Zgledali su se pri tom na to, kako drugi narodi i kulture utiču na hrvatsku tradiciju. Organizator Medjunarodne smotre folklora je Koncertna direkcija Zagreb u suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika.

Tagovi: 

Školski jezični i kulturni tajedan u Hrvatskoj

ŽELJEZNO/HRVATSKA — Od 20. do 26. 6. o. lj., znači predzadnji školski tajedan, od pandiljka do nedilje, školari iz pet škol sjeverna Gradišća, iz Theresianuma, savezne gimnazije i trgovačke akademije Željezna i Matrštofa boravili su u Hrvatskoj.Učiteljica mr. Sanja Abramović i učitelj mr. Ivan Rotter su pratili 41 školara i školaricu, a mr. Angelika Kornfeind je peljala cijeli projekt.

Književni „Večeri na Brižićevin dvuoru“

Uvodno slovo prof. dr. sc. Roberta Bacalje, ki je je priredio tradicionalne književne susrete na Brižićevin dvuoru u Preku na otoku Ugljan prik puta Zadra. U ti povijesni „preški dvuori“ su nastupili jur i gradišćanski Hrvati kao i Hrvati iz Ugarske. Kako je rekao Bacalja „…što nas vezuje sve ove godine za ovaj prostor ili kako bi naši stari rekli „kie su to maine“ (debeli konopci) ki su naš brod privezali za ovu mirnu luku — Brižićev dvuor. Prvo to je gostoprimstvo ljudi ki ovde živu, i ki su od prvoga dana otvorili svoje kuće kao da su naše.

Tagovi: