Zadnji pokušaj, da se prepriči diženje Zakona o narodni grupa u ustavni rang

Zastupniki kako gradišćanskih Hrvatov tako i Ugrov, koruških i štajerskih Slovencev su četvrtak, 30. junija pri konferenciji za novinare u Beču predstavili skupni stav o predvidjenoj noveli Zakona o narodni grupa. U pogledu na to su si sve narodne grupe složne, da nacrt novele ovoga zakona ne odgovara u koruškom Celovcu dogovorenomu Memorandumu, nego da bi počemerio situaciju. Zastupniki narodnih grup pred svim kritiziraju, da novelu ovoga zakona kanu dignuti u ustavni rang. Za srijedu, 6. julija je bila predvidjena sjednica Parlamenta, da uz ostalo zaključi ov zakon.
 

Tagovi: 

Otvaranje izložbe „Dvojezična osnovna škola Novoga Sela od 17. stoljeća do danas“

Datum: 
ned, 07/10/2011 - 15:00

NOVO SELO (10. juli) — Društvo za muzej i kulturu Muk poziva na Otvaranje izložbe „Dvojezična osnovna škola Novoga Sela od 17. stoljeća do danas“; nedilja, 10. VII.; vičernja (15.00) a potom otvaranje izložbe, otvara stud. nadsavj. mr. Feliks Miletić; muzički okvir Hatsko kolo; uz pecivo i piće.

»Tamburica uz oganj«

Datum: 
pet, 07/08/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Petak, 8. juli (20.00) Hajdenjaki u krčmi Tobler u Frakanavi
- Subota, 9. juli (20.00) Tamburica i zbor Frakanava na rastoku Roženić u Velikom Borištofu
- Subota, 16. juli (20.00) Graničari u domu ognjogascev, Pervane
- Petak, 22. juli (20.00) Zelenjaki u krčmi Janić-Kautz u Malom Borištofu

»Tamburica uz oganj«

Datum: 
sub, 07/09/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Petak, 8. juli (20.00) Hajdenjaki u krčmi Tobler u Frakanavi
- Subota, 9. juli (20.00) Tamburica i zbor Frakanava na rastoku Roženić u Velikom Borištofu
- Subota, 16. juli (20.00) Graničari u domu ognjogascev, Pervane
- Petak, 22. juli (20.00) Zelenjaki u krčmi Janić-Kautz u Malom Borištofu

»Tamburica uz oganj«

Datum: 
sub, 07/16/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Subota, 16. juli (20.00) Graničari u domu ognjogascev, Pervane
- Petak, 22. juli (20.00) Zelenjaki u krčmi Janić-Kautz u Malom Borištofu
- Subota, 23. juli (20.00) Hermonija u domu ognjogascev u Šuševu
- Petak, 29. juli (20.00) Brezovci u krčmi Deutsch u Mjenovu

»Tamburica uz oganj«

Datum: 
pet, 07/22/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Petak, 22. juli (20.00) Zelenjaki u krčmi Janić-Kautz u Malom Borištofu
- Subota, 23. juli (20.00) Hermonija u domu ognjogascev u Šuševu
- Petak, 29. juli (20.00) Brezovci u krčmi Deutsch u Mjenovu
- Petak, 5. august (20.00) Nostalgija na rastoku Matije Krizmanića u Dolnjoj Pulji

»Tamburica uz oganj«

Datum: 
pet, 07/29/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Petak, 29. juli (20.00) Brezovci u krčmi Deutsch u Mjenovu
- Petak, 5. august (20.00) Nostalgija na rastoku Matije Krizmanića u Dolnjoj Pulji
- Subota, 6. august (20.00) u krčmi Divos-Karall u Filežu
- Nedilja, 14. august (20.00) Hajdenjaki u parku u Gerištofu

»Tamburica uz oganj«

Datum: 
sub, 07/23/2011 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću i ljetos opet organizira »Tamburicu uz oganj« po hrvatski seli sridnjega Gradišća od 8. julija do 1. septembra
- Subota, 23. juli (20.00) Hermonija u domu ognjogascev u Šuševu
- Petak, 29. juli (20.00) Brezovci u krčmi Deutsch u Mjenovu
- Petak, 5. august (20.00) Nostalgija na rastoku Matije Krizmanića u Dolnjoj Pulji
- Subota, 6. august (20.00) u krčmi Divos-Karall u Filežu