KUGA 4 kids

Datum: 
pon, 08/22/2011 - 10:00 do čet, 08/25/2011 - 10:00

KUGA: od pandiljka, 22. do petka, 25. VIII. (10-17.00) Kuga 4 kids: Plesmanija & film (6-12)

Oprošćaj od prelata K. Gregorića

Petak, 1. jul. na svetak Presvetoga Srca Jezuševoga se je oprostila fara i općina Vorištan na jako ganutljiv na- čin od svojega dugoljetnoga, bivšega farnika prelata Karola Gregorića. Molitvenu uru za pokojnoga je predvodio mjesni farnik Valetin Živković. Lijes prelata Gregorića bio je postavljen u farskoj crikvi, tako da su imali vjerniki mogućnost da se osobno od njega oprostu.
 

Personalne promjene u hrvatski fara

Dijecezanski biškup Željezna, dr. Egidije Živković je na Petrovu, 29. junija oglasio personalna minjanja u dijecezi. Do promjenov će dojti i u hrvatski fara. Nove zadaće farnikov ćedu stupiti u valjanost 1. septembra o. lj.
ŽELJEZNO — Farnik Dolnje Pulje i desetnik hrvatskoga dekanata Veliki Borištof, Josip Sabolek je po vlašćoj želji položio funkciju desetnika. Za novoga administratora dekanata Veliki Borištof je imenovan biškupski vikar pater Štefan Vukić, ki je i peljač Hrvatske sekcije Pastoralnoga ureda biškupije kao i superior i farski vikar u Lovreti.