Zeleni tajedan u Berlinu s težišćem na Gradišću i gradišćanski proizvodi

BERLIN — Zeleni tajedan u Berlinu je završio nedilju, 30. januara. Onde su bile zastupane regije užitka (Genußregionen) „Giječanske marelice“, „Bijelocrikvene črišnje“ kao i „Sridnjogradišćanski kostanji i orihi“, u koj su učlanjene sridnjogradišćanske općine Frakanava-Dolnja Pulja, Filež i Veliki Borištof.
Svega skupa prezentiralo je 1.600 izlagačev iz 57 zemalj svoje produkte.

Tagovi: 

Orf-Radio Gradišće nadalje najslušaniji

ŽELJEZNO — Kako je izjavio Orf je Orf-Radio Gradišće nadalje najslušaniji radio u Gradišću. To kaže aktualni radiotest za drugu polovicu 2010. ljeta. Radio Gradišće dostiže svaki dan oko 40 posto svih slušateljev i slušateljic u zemlji. To znači da od 100 slušanih radio-minut spada 40 minut na Radio Gradišće. U glavnoj ciljnoj grupi prik 35-ljetnih dnevno već od polovice Gradišćancev i Gradišćankov sluša Radio Gradišće, točno 51,5 posto. Tim je regionalni radio Orf-a jasno prvi na gradišćanskom tržišću.

Tagovi: