Poklon knjižnici Katedre u Sambotelu

Na inicijativu studentov i studentic na Odsjeku za hrvatski jezik u Sambotelu, Hrvatsko štamparsko društvo je predalo izbor iz svojih tiskanih izdanj u minuli ljet i desetljeći da bi studenti i studentice hrvatskoga odnosno gradišćanskohrvatskoga raspoložili i potribnom literaturom. U prigodnom svečanom aktu potpredsjednica Hštd-a mr. Silke Bilišić 9. februara predala je ov književni poklon Odsjeku u Sambotelu.

Hrvatski tajedan u Haus der Regionen

Datum: 
sub, 03/19/2011 - 14:00

KREMS (19. marc) — Hrvatski tajedan u Haus der Regionen; subota, 19. III. (14.00) djelaonica o diplica sa Stjepanom Večkovićem u seminarskoj dvorani; subota, 19. III. (19.30) hrvatske melodije s hrvatskim dudaškim orkestrom u svetačnoj dvorani (ulaz se plaća med 9 i 14 E); posebna ponuda: 19. III. (17.30) meni s trimi tipičnimi hrvatskimi jiliši u restoranu Latestein uključivši ulaz za koncert za 32 E; informacije tel. 02732/85015.

Ste znali? Kada je prvi auto načinjio svoje prve korake?

Jur je bilo 125 ljet, i to 29. januara ovoga ljeta, da je nimški inženir Carl Friedrich Benz predao prvi patent za vozilo, koga je gonio motor s nutarnjim izgaranjem (Verbrennungsmotor). Ideja nije bila nova. Mnogi su tada mozgovali, kako eficijentno hasnovati plinske motore. I Nicolaus Otto i Gottlieb Daimler su slišili med tehnički verzirane ljude. Ali upravo zbog patenta se Carlu Benzu javno pripisuje prvi automobil. Javnosti je njegovo cirka 1 PS jako vozilo s trimi kotači po prvi put predstavio u juliju, 1886. ljeta. Ali ona tada još nije bila oduševljena.

Tagovi: 

Kralj mira - piše Joško Preč

Kralje ovoga svita ne moremo zvati kralje mira, iako je bilo i med kralji ovoga svita kraljev mira. Ali kralji ovoga svita se boru za tron. Kako kanu imati ljudi, ki ljubu pinez, sve već pinez, tako kanu imati i kralji, već i već kraljevstav pod svojim jarmom.


Pilat pita Jezuša: Si ti kralj? Da, kralj sam ali kraljevstvo moje nije iz ovoga svita. Ja nimam tankov, zrakoplovov, niti vojske, samo dvajset ribarov, to je moja vojska, ka nima ništ drugo, nego svoje mriže, ne da lovu ljude, nego samo ribe.


Farizeji me krivo napadaju, da stvaram nemir i da sam protiv reda i rimskoga carstva.

Kako ću napisati perfektno ljubavno pismo Valentinu?

Morebit da Vaše srce skače kot divlje od zaljubljenosti i Vi ste željni izraziti Vaše slatke ćuti. Dobrodošli u kompliciranom svitu ljubavi! Još i književniki, državniki i mnogi drugi pismeni ljudi su se kroz povijest človičanstva natezali s ljubavlju. I oni su si stavljali pitanje kotno mi upravo: „Kako napisati perfektno ljubavno pismo?“. Zdesna u okviru morete štati model-pismo.

Tagovi: 

18. sjajni bal Varaždina opet u znaku Austrije a malo i grad. Hrvatov

U petak, 4. februara su u velikoj koncertnoj dvorani Hrvatskoga narodnoga kazališća Varaždin održali 18. po redu »Sjajni bal grada Varaždina«. Kako je naglasila dugoljetna glavna organizatorica ovoga bala, gdja Ingeborg Jurić, ujedno i predsjednica Hrvatsko-austrijske kulturne zajednice Varaždin, bal se je održao u znaku Gioacchina Antonija Rossinija. Stigli su gosti i iz Beča i Velikoga Borištofa.

Tagovi: 

Katoličanski ženski pokret se je sastao s novim biškupom Egidijem Živkovićem

ŽELJEZNO — Zastupnice Katoličanskoga ženskoga pokreta su se u minuli dani sastale s novim dijecezanskim biškupom Željezna dr. Egidijem Živkovićem u Željeznu. Sastanak su priredili u okviru Duhovnih vježbov za žene, pri ki je sudjelovalo već od 100 žen.
Kako je rekla predsjednica Katoličanskoga ženskoga pokreta, Gabi Carić, na Hrvatskom radiju Orf-a Gradišće je bila važna tema, da biškup E. Živković upozna djelovanje na bazi, dakle u dekanati i u pojedini fara dijeceze. Kako je nadalje naglasila Gabi Carić, žene da su dandanas angažirane u različni područji — i to u obitelji, u domaćinstvu i na poslu, tako da Katoličanski ženski pokret ženam kani nuditi mogućnost opušćenja.