SP pobira potpiske protiv deponije

NOVO SELO — Socijaldemokratska stranka Niuzaljskoga kotara je pokrenula potpisnu akciju protiv predvidjene deponije za otrovne otpatke u Novom Selu i u Pandrofu. Protiv deponije poduzeća Ave se jur duglje boru inicijative gradjanov Novoga Sela i Pandrofa.
Na hrvatskom valu Orf-a Gradišće je rekao vicenačelnik Novoga Sela, dr. Harald Ladić o cilju potpisne akcije, da je važno, da se kaže, da se nešto djela. Inicijative neka budu još intenzivnije i da cijela regija kaže, da ne kani imati ovu deponiju u Niuzaljskom kotaru.

Tagovi: 

Bal Kuge

Datum: 
sub, 01/15/2011 - 20:00

VELIKI BORIŠTOF (15. januar) — Bal Kuge; subota, 15. I. (20.00) u dvorana Kuge.

Veliki novoljetni koncert s Bečkimi Čuži s geslom »Mir san net nur mir«

Datum: 
sub, 01/01/2011 - 18:00

BEČ (1. januar) — Veliki novoljetni koncert s Bečkimi Čuži s geslom »Mir san net nur mir« (XII) jubilarna gala s gosti: Vili Rešetarić, Tzatziki Connection, Martin Kelner, Gerhard Blaboll, Ingomar Kmentt, moderira Slavko Ninić, 1. I. (18.00) u bečkom Volkstheateru; rezervacije tel. 1/52 111-400; ticket@volkstheater.at

Rod smo izabrani - piše Joško Preč

Jezuš Sin Božji rodio se je zbog nas, da se mi svi rodimo za Boga. Marija rodila ga je svemu svitu, svim ljudem. Rodila se je ljubav na svit i ta ljubav širit će se po svem svitu, do konca svita, da se i mi svi pretvorimo u ljubav na vijeke. U Betlehemu se je ljubav rodila na svit i ljubav dominira i dominirat će i protiv najveće zloće, i nek ljubav more biti pobjednik, jer ljubav je Bog i Boga nigdor nikakova zloća i sva paklenska moć prevladati nemore.

Hrvatske božićne jačke su jačena Vjera Božja

Hrvatske božićne jačke su dar nepoznatih kreativcev, ki su kot vjerniki s veseljem primili dar Božjega utjelovljenja. Oblikovali su si hrvatski Božić u stihi i s jačenjem i nam ostavili to bogatstvo.
Je li ima pravo ilirac Franjo Kuhač, ki je u uvodu svoje pjesmarice pisao, da su Hrvati i Slovenci najmuzikalniji narodi, kad imaju najveć narodnih jačak i instrumentov, ne moremo verificirati. Ali je sigurno, da su Hrvati jedan od onih narodov, ki imaju bogat repertoar božićnih jačak.

Tagovi: 

Božićni koncert Otvorenih srcev

BEČ — Društveni zbor Hrvatskoga gradišćanskoga kulturnoga društva u Beču Otvorena srca je pozvao na božićni koncert nedilju, 5. decembra u društveni prostorija Hrvatskoga centra u Schwindgasse 14. U ime domaćina, Hrvatskoga centra je pozdravio potpredsjednik inž. Štefan Pauer MSc, ki je istaknuo vridnost i važnost ovoga zbora za ovu hrvatsku instituciju u centru grada Beča.

Tagovi: 

Generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba

Hrvatski akademski klub je 16. decembra u društveni prostorija u Hrvatskom centru u Beču održao svoju redovitu generalnu sjednicu. Odbor je ostao isti od prošloga ljeta, samo da David Karall već nije jedan od dvih potpredsjednikov. Za predsjednicu Hak-a je jednoglasno ponovno odibrana studentica slavistike Julija Klemen.

 

BEČ — Generalna sjednica Hak-a je za svoju predsjednicu ponovno odibrala Juliju Klemen. Za potpredsjednika je odibran Mihael Hirschler, za blagajnika Lukas Kornfeind, a za tajnicu Marija Kornfeind.

 

Tagovi: