Ste znali? - Od ritualov profitiramo

Prlje-koč su rituali bili važni za skupno življenje. Po nedilja se je hodilo k maši, jilo se je skupno u isto vrime, a skupno su se dogovarala i odredjivala obiteljska svečevanja: krst, pir, Vazmi, Božić. U medjuvrimenu nam se gubu rituali. To nije samo negativno, ar nam daje i slobode. Ako ćemo, ćemo, ako ne, onda ne. Ali se pak svenek nanovič moramo odlučiti. Rituali su nam bili orijentacija. Sada je sve manje imamo. Rituali su nam mnogo olakšali. Oni su nam strukturirali svakidašnjicu, davali podršku. Nismo tribali premišljavati, kako ćemo nešto organizirati, oblikovati.

Tagovi: 

S Mjenovci i Gerištofci u Celje

MJENOVO — Srijedu. 25. augusta otpravila se je piše na put u štajersko Celje na veliko hrvatsko shodišće, Mariji Celjanskoj grupa iz Mjenova (15) i iz Gerištofa (5). Med njimi je i 7-ljetni Fabijan Milodanović marljivo putovao.

Subotu, 28. septembra napodne su svi zdravi stigli do predvidjenoga cilja kod Majke Božje Celjanske, i predali su svoje želje i molitve pred milosnim oltarom.

Srdačno se željimo zahvaliti organizatoru, predmoliteljem i vozačem ki su je pratili.

Biškup Egidije Živković na hrvatskom prilikom svojega posvećenja

Govor novoga biškupa na hrvatskom jeziku prilikom biškupskoga zaredjenje mons. dr. Egidija I. Živkovića, subotu, 25. septembra 2010. ljeta u Stolnoj crikvi sv. Martina u Željeznu.

„Dragi subrati i vjerniki hrvatskoga materinskoga jezika naše biškupije, moji dragi sunarodnjaki!

Radosnoga srca pozdravljam sve Vas, ki ste danas došli simo u Željezno, da s manom skupa podilite radost i proslavite moje zaredjenje trećim željezanskim biškupom, bili iz Gradišća, Beča, susjedske Ugarske i Slovačke ili iz naše stare domovine.

„Gradišće je onde kade živu gradišćanski Hrvati!“

Prilikom ljetošnjega Dana mladine u južnogradišćanskoj Čajti (Schachendorf) je Hrvatski akademski klub pozvao na diskusiju »10 ljet dvojezične tablice a ča/što sada?« Na podij su hakovci pozvali predsjednika Hkd-a u Gradišću ddr. Stanka Horvata, ravnatelja izdavačke kuće Croatica u Budimpešti Csabu Horvata i glavnoga urednika Hrvatskih novin Petra Tyrana (HN su o tom jur pisale). Diskusiju je peljao Joško Emrich. U sljedećem se kanimo malo podrobnije baviti s različnimi prinosi u diskusiji.

Tagovi: 

Dan jezikov u znaku jezične šarolikosti

Prilikom Europskoga dana jezikov su u Austriji po deveti put pozvali na različne priredbe. U centru je stala jezična šarolikost. Pedagoška visoka škola Gradišće je pokrenula akciju s naslovom „mriža pjesam“. U Austriji svaki dan govori oko 128.000 ljudi u jednom od ukupno sedam priznatih manjinskih jezikov, med njimi su i gradišćanskohrvatski i ugarski jezik.

Tagovi: 

Povijesni čin i u pogledu na narodnosti

Posvećenje Egidija Živkovića za novoga biškupa Dijeceze Željezno je bilo u pogledu na narodne grupe zvanaredan povijesni čin — ocijenila je i Hrvatska redakcija Orf-a u svojem izvješćavanju, jer „su stale ceremonije od početka do konca u znaku većjezičnosti“. Ne samo da je tamburaški orkestar od oko 330 sviračev i pjevačev muzički oblikovao ulaz u stolnu crikvu nego je svirao i na koncu. To da si je dezignirani biškup Živković zaželjio kad je išlo za priprave, je rekao Mate Kliković, ki je sa strane Hkd-a Gradišće organizirao i dirigirao orkestar.

Posvećen Egidije Živković, novi i treti po redu biškup Dijeceze Željezno

Subotu dopodne, 25. septembra u Stolnoj crikvi u Željeznu su posvetili dr. Egidija Živkovića (47) novim i tretim po redu biškupa Željezna. Porijeklom iz Stinjačkoga Vrha (Hackerberg) i po Štefanu László-u drugi gradišćanski Hrvat na čelu Dijeceze Željezno. Na ov svetačni akt su doputovali vjerniki iz cijeloga Gradišća. Tako je došlo iz domaće fare biškupa, iz Stinjakov, nekoliko sto ljudi kao i mnogi iz Stinjačkoga Vrha, domaćega mu sela.

Mirna Jukić je završila karijeru

Mirna Jukić okončala karijeru. Na Olimpijski igra si je ispunila sve sanje. „Bilo je lipo, ali sada je prošlo“ rekla je plivačica ka je proslavila Austriju, ali ne skriva da joj je srce ostalo u Hrvatskoj. Najbolja austrijska plivačica hrvatskoga porijekla Mirna Jukić (24) u četvrtak, 23. septembra je na austrijskoj televiziji Orf-a suznih očiju pred roditelji i prijatelji objavila kraj športske karijere. Hrvatica se je od aktivnoga bavljenja športom oprostila zbog privatnih uzrokov.

Tagovi: 

Ponovno teške poplave po Gradišću ognjogasci su imali pune ruke posla

SRIDNJE GRADIŠĆE — Zbog jake godine prošli vikend  su opet jednoč širom Gradišća ognjogasci stali u službi. Tako su morali ispumpati pivnice a na neki mjesti je došlo do poplavov. Med Cindrofom i Željeznom su morali zapriti poplavljenu cestu za promet.

Ognjogasci su morali intervenirati u mnogi seli, tako i u Vincjetu i M. Borištofu. Ukupno je bilo deset ognjogasnih društav širom Gradišća u službi. Kade se Rebac i Štumski potok sliju skupa kod Selca, je voda poplavila.

Svetačni koncert u čast i za 80. jubilej prof. Štefana Kočiša

Crikva u Dolnjoj Pulji je subotu, 25. septtembra stala u znaku svečevanja 80. rodjendana profesora Štefana Kočiša. Program za ov koncert je sastavio kompozitor sām. Operna pjevačica Elisabeth Kulman je jačila Kočiševu najnoviju kompoziciju »Pjesma sunca«. Nastupili su Dolnjopuljanski crikveni zbor kao i Haydn-kvartet (ovput u petero), Andi Kočiš (violončelo) kao i Pujanke.