Novi dvojezični školski podlogi Hkdc-a

Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (hkdc) je izdao nove školske podloge za hrvatsko podučavanje. Pod geslom „Moje selo“ su izdjelali brošure s informacijami o pojedini seli za sve četire razrede osnovnih škol. Uza toga su za učitelje izdjelali mapu, godišnji plan, za planiranje podučavanja kroz cijelo ljeto. Na novi školski podloga i godišnjem planu je djelalo ukupno prik 50 učiteljev oko tričetvrt ljeta dugo. Od početka novoga školskoga ljeta ćedu podloge o dvojezični seli Gradišća koristiti u dvojezičnom podučavanju.

Pohod crikvi je duševna hrana, ka nam godi

Crikve sadržavaju mnoge dragocjenosti, ali i one same su dragocjene. Crikvu mnogokrat zovemo i „hižu Božju“. U nju moremo stupiti nutar kot da bi stupili u stan prijatelja. Jur čim prekoraknemo prag, moremo uživati ono, ča je u crikvi drugačije: svitlo, tišina, duha, temperatura. Kad neku crikvu pohodimo po prvi put, si moremo jur vani predstavljati, ča nas nutri more čekati. Osebito suvrimene crikve nas moru presenetiti. Izvana je takova crikva recimo trizno oblikovana, a nutri zrači teplina.

Tagovi: 

Novoseoska jedna od najstarjih škol

Društvo za muzej i kulturu na Hati (Muk) pozvalo je na svoju tradicionalnu ljetnu izložbu u seoskom muzeju nedilju, 10. julija, ku su uz muzičku pratnju Hatskoga kola otvorili predsjednik Muk-a stud. nadsavj. mr. Feliks Miletić i direktorica u m. škol. nadsavj. Ana Kustrić. Tema je ove izložbe »Školstvo od početka do danas«. Kaže prije svega povijesne dokumente u vezi sa školom u Novom Selu početo od 1659. ljeta. Izložba bit će otvorena do jeseni po dogovoru s kustosom izložbe Feliksom Miletićem.

Otto Habsburg-Lothringen — nekrolog (2)

Hrvatski novinari dali su odgovarajućem članku (nad)naslov „Otto von Habsburg, sin poslidnjega austrougarskoga cesara Karla i veliki prijatelj naše zemlje, umro je u 98. ljetu“. Oni u svoji škola „šuvarica“ — usmireno obrazovanje nisu naučili da je cesar bio cesar samo za Austriju (Istra + Kvarner i Dalmacija), a da je za Ugarsku tj. zemlje krune sv. Štefana (Hrvatska + Slavonija, Medjimurje, Rijeka) bio kralj; u kondominiju BiH je bio i cesar i kralj.

Tagovi: 

Ste znali? Kako prepoznati dobar turistički vodič?

Prvo je važno, pogledati, je li turistički vodič (Reiseführer), koga držimo u ruka, odgovara načinu našega putovanja. Kako opširna su poglavlja o kulturi, naturi, organizaciji slobodnoga vrimena i infrastrukturi? Ke aktivnosti su opisane? Plaža i voda? Pišačenje? Pohodi muzejom? Šoping? Šport? Ono, ča nam leži na srcu, ono bi tribalo biti opisano u potankosti! Dobro je, pogledati si ponude za kvartir i  gastronomiju, je li odgovaraju našim financijskim mogućnošćam. Po ti cijena se naime redu i sve druge ponude za izlete.
 

Tagovi: 

Oprošćaj od prelata K. Gregorića

Petak, 1. jul. na svetak Presvetoga Srca Jezuševoga se je oprostila fara i općina Vorištan na jako ganutljiv na- čin od svojega dugoljetnoga, bivšega farnika prelata Karola Gregorića. Molitvenu uru za pokojnoga je predvodio mjesni farnik Valetin Živković. Lijes prelata Gregorića bio je postavljen u farskoj crikvi, tako da su imali vjerniki mogućnost da se osobno od njega oprostu.