Kolo-Slavuj u Palmi de Mallorca

Jur od 1985. ljeta se priredjuje Svitski folklorni festival kao „biennala“ (svako drugo ljeto). Prvi festival su održali u Münchenu, a od narednoga festivala 1987. je grad Palma de Mallorca domaćin festivala. Početak petdnevnoga festivala je velika parada i povorka sudjelujućih grup i ansamblov iz cijeloga svita, a kroz naredne dane se kroz dan priredjuju nastupi na različni pozornica u centru grada a navečer folklorne gale u jednom od kazališćev Palme.

Tagovi: 

Volontiram šume — u Puli

Od 30. travnja do 7. svibnja ovoga ljeta je 11 školaric i školarov 5. i 6. razreda Savezne gimnazije u Željeznu sa svojom učiteljicom Sabinom Nagy bilo na uzvratnom pohodu partnerskoj školi u Puli (Talijanska srednja škola Dantea Alighieria). Bili su gosti onih školaric i školarov ki su jur bili u studenom za jedan tajedan u Željeznu. Isabella Tarticchio, ka je po prvi put bila peljačica projekta, sastavila je zanimljiv i zahtjevan program s temom „Volontiram šume“.

Zatvorit ćedu sjemenišće Dijeceze Željezno u Beču

BEČ — Kako se je doznalo iz Biškupskoga dvora u Željeznu ćedu Dijecezansko sjemenišće bogoslovov u Beču naredno zatvoriti. Od jeseni dojdućega ljeta da ćedu se studenti teologije budući duhovniki dijecezov Beč, Sankt Pölten i Željezno skupno školovati.
Planirano je to u sjemenišću bečanske biškupije u 9. kotaru Boltzmannovoj ulici. Nekoliko crikvenih medijov kao npr. Kathpress je jur informiralo o predvidjenom slaganju spomenutih sjemenišć i da kanu stvoriti centralnu instituciju.

Dost mi je kuhati za tebe, ti lijena para!

Svaki od nas ima poredicu iskustav i spoznanj s drugim spolom. Amerikanski znanstveniki su četire takove popularne mudrosti istražili i došli do kontrarnih rezultatov.
Prošireno je mišljenje mladih parov: Ako se ljubimo i razumimo, ćemo svakidanji žitak jur savladati. Ali rezultat istraživanja je, da partnerstvo na dugu ruku more funkcionirati samo, ako obadva partneri eficijentno suradjuju. Sposobnost, koordinirati svakidanje zadaće (kupovanje, čišćenje, pranje) je odlučujuća za harmonično partnerstvo.

Tagovi: 

U Hmi: O suvrimeni tendencija razgovornoga jezika gradišćanskih Hrvatov

Hrvatska matica iseljenika u Zagrebu srijedu, 4. maja je održala Znanstveni kolokvij pod naslovom »Suvremene tendencije razgovornoga jezika gradišćanskih Hrvata«. Kolokvij su održali u dvorani Hrvatske matice iseljenika. Uz moderaciju Vesne Kukavica na kolokviju su sudjelovali akademik Nikola Benčić i glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran, sa strane Hrvatske ravnateljica Hmi Katarina Fuček, mlada dr. sc. Aleksandra Ščukanec, znanstvena novakinja Filoz. fakulteta Sveučilišća u Zagrebu i Lada Kanajet Šimić, voditeljica Odjela za školstvo, znanost i šport Hmi-ja.

Jezično naticanje u hrvatskom jeziku

BIZONJA — Sredinom aprila su bile pozvane dvojezične i narodnosne osnovne škole iz ugarske strane Gradišća u Dvojezičnu osnovnu školu na jezično naticanje. Goste je pozdravio načelnik sela Robert Kammerhofer, direktorica dotične škole Elsa Hidaš i savjetnica za hrvatski jezik u regiji, Edita Horvat Pauković. Med gosti su bili i Angela Šokac potpredsjednica Hrvatske državne samouprave i stručni žiri pod peljanjem nadzornice za hrvatsko školstvo u austrijskom Gradišću dvor. savj. mr.

Kanite biti moderno obličeni ljeti?

Moda je zdavno prestala diktirati nam, ča neka nosimo. Zato je ljeti dopušćan stilmiks zadnjih desetljeć. Dizajneri se redu po tom, ča je u prošlosti bilo popularno. Dokle napreduju tehnika i znanost, moda reminiscira, stagnira i „nostalgira“. Prednost nima jedna jedina dekada, nego se kombiniraju elementi različnih desetljeć. Šik look 50-ih ljet se recimo pogadja s modernimi detalji 90-ih ljet. Kombiniraju se farbe i mustri, stili i obliki.

Tagovi: 

Kolo-Slavuj jako uspješan pri festivalu u Mallorci

Folklorni ansambl Kolo-Slavuj je od Vazmenoga pandiljka do nedilje, 1. maja boravio na španjolskom otoku Mallorca, kade je u Palmi de Mallorca sudjelivao pri 14. Svitskom folklornom festivalu »XVI. Festival Mundial de Danse folklorique«. To je ujedno bilo povezano i s naticanjem 20 amaterskih folklornih ansamblov iz cijeloga svita, iz četirih kontinentov (Europa, Afrika, Azija i Južna kao i Sjeverna Amerika).

Tagovi: