Dr. Valentin Grandić je navršio 75 ljet života

ŽELJEZNO — Dugoljetni aktivist Hrvatskoga kulturnoga društva, dr. Valentin Grandić, je pred kratkim svečevao svoj 75. rodjendan. Rodjen je u Stinjaki. Od 1975. ljeta se je u Hkd-u kao pravni stručnjak počeo zalagati za hrvatske posle. Dugoljetni je bio član predsjedničtva Hkd-a u Gradišću u kom skromno, tiho ali i diboko i dugotrajno, pred svim ali i djelotvorno orao svoje brazde u narodno hrvatsko tijelo u Gradišću. Puno čega u Hkd-u u zadnji desetljeći ne bi bilo moguće i ostvarivo, da Valentin G.

Tagovi: 

Ste znali? Kako reducirati televiziju?

Mnogokrat iz dugčasa ili trudnoće nažgemo televizor. Ako prethodno študiramo televizijski program, u kom nam ništ ne nudu, televizor ne tribamo ni nažgati. Moremo se veseliti večeru prez televizije. Drugačije je dobro u mnoštvu ponudov odlučiti se za jednu jedinu emisiju izmed mnogih. Sami sa sobom se moremo dogovoriti, da ćemo potom ugasiti televizor. To moremo gledati i kot mali post za vrime korizme.

Tagovi: 

Zmožna solidarnost s Brankom Kornfeindom — u slika i u riči

Ča je od farnika u Pandrofu i Novom Selu, desetnika mr. Branka Kornfeinda bilo predvidjeno kao slavlje prilikom njegove jubilarne 17.500 Božje službe, ku je služio u svojoj „karijeri“ kao duhovnik si je zato pozvao Kolo-Slavuj, neočekano je nastala silna demonstracija solidarnosti s Brankom u vezi s teškimi napadi na njega.

Korizmeni kalendar za 2011. ljeto i prezentacija u Filežu

VELIKI BORIŠTOF — Tema ljetošnjega 3. korizmenoga kalendara je „Ne boj se — Bog te ljubi“. Za svaki dan korizme je sastavljen kratki tekst za premišljavanje, mjesto iz Biblije i jedna slika od školarov iz osnovnih škol sridnjega Gradišća (Dolnja Pulja, Filež, Gerištof, Mali Borištof, Šuševo). Kalendar stoji 5 E. Čist dobitak će se ljetos darovati Feriju Grandiću za njegov projekt »Pomoć direktno«. Ovo društvo ko djeluje u Burkini Fasu (zapadna Afrika) svečuje ljetos 15. obljetnicu djelovanja. Kalendar se more dostati kod farnika mr. Branka Kornfeinda (Pandrof), Karolja Palkovića (Trajštof) i vračitelja dr. Štefana Karalla (Veliki Borištof) ili putem e-maila: korizma@hrvati.at.

Nebo ili pakao - piše Joško Preč

Kad je Bog stvorio človika, Adama i Evu, rekao im je: „Plodite se, to je: pomnožavajte se i napunite zemlju, i sebi ju podložite.“ Ovom izjavom nam je Bog predao ključ i mi moremo gospodariti s ovom zemljom, kako hoćemo. Moremo stvoriti nebo na zemlji, ali i pakao. A dogadja se oba dvoje. Ljudi puni odgovornosti se trsu, da bude nebo na zemlji, ili da bude barem manje tuge, boli križa med nami. Ali na poslu u i drugi moći, ke ražaraju, ubijaju, i stvaraju na zemlji pakao.
Svidoki smo, ča se sve dogadja na zemlji, veliki izrabljivaju male, izrabljivaju zemlju, na zemlji i pod zemljom. Kako dugo će još ulje curiti u naše lagve, ili plin ki nam tepli hiže.
Bogatuši imaju pineza na banki, da ni ne znaju koliko, a dica osebujno u Afriki umiraju od gladi, ali pomilovanja nima. Dostanu samo mrvice, ke nam iz stola doli spadu. A o dilenju niti riči. Siromahi potpiraju najjače siromahe, jer bogatušu se je smrzla ljubav. Ne voli nikoga, ni samoga sebe, samo svoj novac, to mu je bog i tomu se klanja od jutra do noći.

Prigorski dani u Lisinskom s Undanci

ZAGREB — Od Šestina na zapadu do Čučerja na istoku „med bregi zeleni“ smjestila su se stara naselja Šestine, Gračani, Remete, Bukovac, Markuševec i Čučerje — danas uključena u četvrti užega područja grada Zagreba. Čuvari i promicatelji bogatoga folklornoga nasljedja kao i narodnoga stvaralaštva okupljaju se u društvi s dugom i bogatom tradicijom: u Hkpd „Bosiljak“ Čučerje i Hspd „Sljeme“ Šestine od 1896., u Hspd „Podgorac“  Gračani od 1907., u Hkud „Prigorec“ Markuševec od 1923., u Kud „Frankopan- Remete“ i Kud „Bukovac“ od 1920., u Fis „Remete“ od 1995.

Tagovi: