Primarne oznake

Datum:

25/11/2023 - 16:00

 

SPG Hrvati i NZ Sredina pozivaju 25. novembra na teplo pilo i jilo.

 

Početak: 16:00

Kade: U parku, Mali Borištof