U nakladi Lex liszt je izašla zbirka Filešca Rudija Karazmana. Ona sadržava pjesme o muki i nastajanju u hrvatskom životu. Planiran je i novi CD na tu temu.

Filež – Kot piše Rudi Karazman u svojem uvodu zbirki Proletenpassion Gradišćanska s nimškimi pjesmami o muki gradišćanskohrvatskoga i pred svim težačkoga žitka, stvara i gradišćanskohrvatsko stanovničtvo klase ili društvene staliže.

U Karazmanovom premišljavanju su to ovi „bolji ljudi“, ki se zjapu oko Narodne stranke i takozvani „mali ljudi“. Ovi mali ljudi, seljakinje i seljaki prez spametnoga grunta, hižičari, pendleri i težaki – kratko proletarijat – su polag Karazmana bili ovi ljudi, ki su izgradili gradišćanskohrvatsku narodnu grupu.

Vjerojatno misli Karazman pri tom i na Vilija Rešetarića, uprav takovo dite siromašnih pendlerov. Rešetarić je bio i ta, ki je skupa s Heinzom Ungerom i Georgom Herrnstadtom, bio odgovoran za pretkip nove Karazmanove knjige. 1976. ljeta je sastav Die Schmetterlinge, čiji član je bio i Rešetarić, nastupio s Proletenpassionom na Wiener Festwochen, a s tim stvorili vjekovječno djelo za sve one, ke drugačije nikad ne bi dospili u knjige povijesti.

Karazmanova pasija se sad zove Proletenpassion Gradišćanska i povida mučan put negdašnjih doseljenikov i robotnikov. Karazman, rodjen u Filežu i onda odrastao u Beču, kade su njegovi roditelji djelali, imao je ditinstvo kot mnogi drugi Gradišćanci ili Austrijanci iz istočne Austrije. Pendlanje med selom, kade nije kruha ni razumivanja, mukotrpan posao u gradu povezan sa stalnim poniženjem zbog porijekla i želja za boljom budućnošću vlašće dice: Karazman piše u svojem uvodu, da teksti nisu autobiografični. Njegovo odrastanje da je tip, ki je proširen, ne samo med hrvatskogovorećim stanovničtvom.

Ukupno 16 pjesam broji zbirka. U veliki koraki povida Karazman o stanju u takozvanoj staroj domovini, o mučnom putovanju za tragom za boljim žitkom, o nepravičnosti kmetstva i o bolnoj samovolji aristokratov, o (preživljeni) boji i koncentracijski logori. U „novom“ vrimenu se bavi Karazman ne čisto slobodnovoljnimi hištvi, novim žitkom u velikom gradu, velikimi sanjami i pritiskom za karijerom i naravno rasizmom i značajem djelačev za razvitak Austrije.

Karazmanove pjesme jasno pokazuju na nepravičnosti i bolne točke u obiteljskoj historiji „malih ljudi“. Za Karazmana je i ova zbirka nastavak i dodatak mirenju gradišćanskohrvatskoga nastajanja. Doprinos, ki unese u diskurs tu šarolikost, kom su se farniki u prošlosti i iz te perspektive sigurno kumaj bavili.

Nova zbirka pjesam Proletenpassion Gradišćanska je prvi dio projekta. Knjigi je priložen i CD s jednom jačkom s naslovom Wir legen Strom für Wien. Prva objavljena jačka neka bude prvi glasnik novoga CD-a, ki je planiran za ovo ljeto. Kot u Karazmanovom prvom muzičkom projektu Bolschoi Beat Gradišće – Funeral and Wedding Songs i ov put sudjeluje s poznatim muzičarom Petrom Viewegerom, ki je komponirao muziku prvoj objavljenoj jački.

Knjiga stoji 15,– eurov i se more nabaviti kod naklade Lex liszt. 

Tereza Grandić