Novoselski trio Julija Crawford, Filip Hauck-Tyran i Filip Tröstner producira čili sose od vlašćega čilija. Cilj je ov hobi proširiti na profesionalnu produkciju.

Novo Selo – U Novom Selu jur nekoliko ljet raste čili. U velikom, jako prirodnom i visokom travom obrašćenom vrtu uzgjaju Julija Crawford, Filip Hauck-Tyran i Filip Tröstner ovo jako ljuto povrće, ko završava na koncu dana u sosu. Pippispepper se zove marka trih mladih poduzetnikov, ka je lani na jesen krenula u veću produkciju.

Početki na centar.sajmu

Počelo je sve u malom i to jur prilično pred petimi ljeti. Vinogradar Luka Zeichmann da je Filipu Haucku-Tyranu kupio malu raslinu na sajmu raritetov. Zbog manjkanja mjesta u svojem bečanskom stanu je Hauck-Tyran posadio raslinu kod svoje sestre Julije Crawford u Schwechatu. A veljek je obilno rodila. Toliko rodila, da su si morali ča izmisliti. Poticaj za sos im je onda dao centar.sajam. Odlučili su naime, da ćedu za ov sajam u Hrvatskom centru kuhati čili sos. Odonda je Pippispepper inventar adventskoga sajma.

Veći vrt i veća produkcija

U medjuvrimenu je i vrt konzekventno narastao i premjestili su ga u Novo Selo, odakle potiču svi tri. To je i praktično zbog toga, ar se od prošloga ljeta skrbi seljak Filip Tröstner za rasline. Motivirani Novoselci se skrbu za rasline od početka. Sad u februaru su jur posijene male klice, ke ćedu se onda posaditi i njegovati dokle po ljeti onda rodu. Uglavnom, tako povida Hauck-Tyran u razgovoru, su si podilili zadaće oko produkta.

Julija Crawford je čuvarica tajnih receptov. Tri različne sose trenutno imaju, a to još dodatno u različni jačina. Uz klasični čili sos, imaju i čili sos s okusom česna kot i pumqueen, kade se je i tikva zašmuljala u lonac.

Filip Hauck-Tyran djela uglavnom sve, kot veli, ali njegovo područje je marketing, skrbi se za lipe slike i nastup u internetu. Tako djela na web-stranici pippispepper.at, kade će se vrijeda moći kupiti sose i online.

Otkad su koncem 2022. ljeta krenuli s većom produkcijom, povećali su i svoj nastup na sajmi i u lodna. Iako se prodavaju njevi sosi i u regionalni lodna na Hati, najbolje funkcionira prodaja na sajmi. Onde se moru s ljudi pominati, im dati kušati svoje produkte i im uvaditi kutu tajnu. Naravno da ljudi onda i već kupuju.

Dvojezične etikete

Morebit će se i ki-ta čuditi etiketi. Od lanjskoga ljeta imaju nove etikete, a to dvojezične. Na pitanje, zač su se odlučili za ov korak, veli Hauck-Tyran brzo: „Jer smo gradišćanski Hrvati iz Novoga Sela“. Na svojem produktu da imaju sve mogućnosti pisati po hrvatsku. To im ništ ne stoji i nisu odvisni od nikoga, da to za nje napravu.

Drugi idu na odmor – mi u kuhinju

Pippispepper je do sada za cijeli team profesionalni hobi. Ulažu čuda vrimena u uzgoj raslin, kuhanje, etiketiranje i prodavanje. Zaistinu isplatilo bi se stopr onda, ako bi producirali u veći šarža. Onda bi se smanjili troški kot na primjer za testiranje sosov u laboru na jednu flošicu. Hauck-Tyran bi svakako još kanio rasti u ta smir.

Ali ča je za njega najlipše je skupno vrime sa svojom sestrom. Dokle drugi idu kamo na kratki odmor, idu oni skupa u kuhinju i zajedno pripravljaju sose. I to je moguće, kako držati kontakt. „Vrijeda kuhamo opet“, se veseli: „Jur smo prodali prvu šaržu.“

Tereza Grandić