Kolo Slavuj je u Hrvatskom centru prezentiralo svoju novu knjigu »Pogledi«. Knjiga sadržava 50 člankov različnih osob i je doprinos 50. obljetnici postojanja folklornoga ansambla.

Beč – Utorkom u kolo, glasilo je koč geslo jubilarnoga programa Kolo Slavuja. A kako je utorak u Hrvatskom centru u Beču rezerviran za koloslavujsku probu, je folklorni ansambl na ov dan 5. marca i prezentiralo onde svoju novu knjigu.

Knjiga Pogledi je posvećena različnim pogledom koloslavujkov i koloslavujcev, ali i sprohoditeljic i sprohoditeljev, na folklorni ansambl, osnovan 1971. ljeta, ki je svoje svetačnosti zbog koronapandemije rastegnuo do 2023. ljeta. Knjiga je lani kratko pred jubilarnim večerom u Volkstheatru izašla.

Sada je Kolo Slavuj pozvao u Hrvatski centar, da bi knjigu i prezentirali širjoj javnosti. Muzičko oblikovanje je preuzelo ansambl sam, tako da se je u pivnici Hrvatskoga centra za publikom sastavio zmožan polukrug i zbor jačkaric i jačkarov, ke je kod odredjenih jačak sprohodio vlašći muzički sastav. Prezentirali su poznate jačke iz programa Kolo Slavuja, a to iz Gradišća kot iz Hrvatske.

Kroz program je peljala bivša koloslavujka a sada moderatorica ORF-a Silvija Degendorfer. Po kratkoj recenziji Tereze Grandić je Degendorfer pozvala Petra Kölbla i Franju Schruiffa na pozornicu. Kölbl, ki je pred već od 20 ljet upeljao vježbanje jačenja, je u svojem članku pisao o svojem vrimenu u Kolo Slavuju. Študirani muzičar Kölbl je zbog svoje žene upoznao ansambl i se je, drugačije nego kod nimške narodne muzike, oduševio za ovu vrst muzike. On da je vidio potencijal u slavujci, a pred tim slavujka, ki do onda nisu imali posebne vježbe za jačenje. Kölbl je zadaću zborovodje kasnije predao Filipu Tyranu, ki pelja ansambl ča do danas, kade su nastupi prez probov jačenja skoro nezamislivi.

Franjo Schruiff, medjutim, je član Kolo Slavuja, ki se je posebno istaknuo svojimi jezičnimi kreacijami i teksti za prethodne publikacije društva. Posebnost ovoga nadregionalnoga ansambla je, da su u njem zastupani ljudi iz svih regijov, a tim i njevi domaći govori, ke je Schruiff kreativno složio u pred svim šalne tekste.

Koncipirao i izvršio je knjigu od 300 stranic urednički tim. Lidija Novak, Katarina Tyran i Gabriela Novak-Karall počele su spočetka u pandemiji koristiti prazne stijene Hrvatskoga centra. Na nje su zalipile cedulje sa sadržaji, ke neka pokriva ova alternativna kronika društvenoga djelovanja. Kad su bili temeljni sadržaji fiksirani, počele su pitati ljude za prinose. A kot je to čuda puti slučaj, je bilo dobro, da se ljudi nisu držali prvoga roka. Ovako im je svenek pao ki drugi na pamet, koga bi još morale pitati, povidale su Lidija Novak i Katarina Tyran publiki. Za konačni layout se je skrbio Filip Hauck-Tyran, ki je poznat za svoj minimalistički stil. Različni kvalitet slik je isto bio mjerodavan za sadašnji izgled, šalio se je Hauck-Tyran.

Priredba je bila dobro pohodjena. Pri tom je Kolo Slavuj mogao črpiti od velikoga prijateljskoga kruga i bivših koloslavujkov i koloslavujcev, ki su po prezentaciji još dugo dilili svoje poglede i perspektive na već od 50-ljetno djelovanje folklornoga ansambla Kolo Slavuj.

Tereza Grandić