Ne samo pri spomenmaši, nego i u okviru nove izložbe i web-stranice se more od sada spomenuti na mučenika Antona Semelikera. Momentano teče proces da bi se Semeliker proglasio blaženim.

Vulkaprodrštof/Šopron – 10. aprila se je po 104. put ponavljao dan usmrćenja Antona Semelikera, ki je kot mučenik umro 1919. ljeta u Šopronu, kade su ga ustriljili. Rodjenoga Vulkaprodrštofca, ki je bio svećenik u sridnjogradišćanskom Filežu, je komunistički režim po Fileškoj buni odsudio na smrt.

U njegovu čast se je zato na Vazmeni pandiljak ne samo održala spomenmaša u šopronskoj Crikvi svetoga Mihovala, nego se je otvorila i izložba o žitku i stvaranju Antona Semelikera. Na novoobjavljenoj web-stranici se moru zvana toga najti sve informacije o gradišćanskohrvatskom mučeniku.

Virtualno mjesto spominjanja

Da se i u budućnosti ne bi pozabio život i način smrti Antona Semelikera, je rodbina dala načiniti vlašću web-stranicu www.szemelliker.eu o mučeniku. Zapravo je ova stranica bila i posebno presenećenje za Vulkaprodrštofku Paulu Semeliker, najbližu još živu rodjakinju Antona Semelikera. Njoj su unuka Julija Kornfeind i nje muž Petar Mogyorósi ovu web-stranici darovali za 95. rodjendan. Na ukupno tri jeziki – nimški, hrvatski i madjarski – su člani o Semelikerovom žitku dostupačni. Pri tom su se sabrali različni teksti, oglasi i novosti u vezi s mučenikom i se onda objavili na ovoj stranici. Ova informacijska ponuda će se naravno i u budućnosti dalje proširiti. Dokle se na domaćoj stranici moru najti visti, se moru zainteresirani u četiri glavni poglavlji – i to Životopis, Proglašenjem blaženim, Fileška buna i Mediji – točnije informirati o pojedini točka. Zvana toga su i rodno selo Vulkaprodrštof, fara Filež i varoš Šopron posebno napomenuti.
Kot mali pogled u prošlost je na web-stranici objavljeno i izdanje Hrvatskih novin – onda još Naše novine – od 13. septembra 1919. ljeta kade se more najti popisak umorenja Antona Semelikera.

Maša za proglašenje Semelikera blaženim

Prvi korak za proglašenje Antona Semelikera blaženim se je pokrenuo jur u 2021. ljetu, kad je jurski biškup dao nalog za biškupski pregled o visti mučeničtva Semelikera i je imenovao dr. Mártu Balog kot postulatoricu. Željezanski biškup Egidije Živković ovo postupanje takaj podupira, kot i Madjarska kotoličanska biškupska konferencija. Konačno se je kongregacija tako mogla 30. junija 2021. ljeta na prošnju biškupa Andrása Veresa poslati dozvolu za pokret procesa proglašenja blaženim. Ov proces trenutno još teče.

Na Vazmeni pandiljak se je sada u Šopronu održala spomenmaša u čast Antona Semelikera u Crikvi svetoga Mihovila, pri koj je jurski biškup András Veres, glavni celebrant ove Božje službe, posebno i zato molio, da se gradišćanskohrvatski mučenik proglasi blaženim.

Jur pred sv. mašom su se podili male spomenslike rodjenoga Vulkaprodrštofca, na hrvat- skom i madjarskom jeziku, na ki se more najti kratka molitva jurskoga biškupa u Semelikerovu čast. Tako su vjernice i vjerniki u obnovljenoj crikvi sv. Mihovila, ki moguće još nisu čuli za Antona Semelikera, dostali mali uvid u njegov žitak i djelovanje. Jurski biškup András Veres se je ali i u svoji pozdravni riči kot i u okviru prodike još jednoč posebno odnašao na gradišćanskohrvatskoga mučenika.

Kroz uživo prenašanje sv. maše na veliki platna livo i desno u zbočni brodi crikve, su svi ljudi mogli slijediti mašnomu hodu. Iako je sama Božja služba bila na madjarskom jeziku, je svetačna sv. maša za sve nazočne, i za one ki ne vladaju ovim jezikom, bila dobra prilika za spomen, razmišljanje i kontemplaciju. Daljnji vrhunac za vjernike i vjernice je bilo ali i muzičko oblikovanje pomoću orgulov, ke su istaknule svetačnost ove spomenmaše za mučenika Antona Semelikera.

Na nje manualu je zvana toga pri pričešćanju i zaglušala – gradišćanskim Hrvaticam i Hrvatom dobro poznata – melodija jačke Bud pozdravljen o Jezuše.

Izložba o Semelikeru i Schmucku

Po blagoslovu i skupnoj molitvi na koncu spomenmaše u Crikvi svetoga Mihovila su sve vjernice i vjerniki bili pozvani na službeno otvaranje izložbe o životu Antona Semelikera u pohoditeljski centar Svetoga Mihovila, veljek u susjedstvu crikve. U isti prostorija se izlažu i slike umjentika Antala Schmucka, ke predstavu različne prirodne motive, zgrade ali i vjerske motive kot na primjer pilje.

Zanimanje za izložbe je bilo veliko, tako da su zainteresirani stali u redu i prostorije u pohoditeljskom centru su se brzo napunile. Oficijalno otvaranje su onda preuzeli šopronski farnik Imre Horváth, jurski biškup András Veres i časna sestra Márta Balog, ka je kot postulatorica sastavila i bila odgovorna za izložbu o Antonu Semelikeru. Ona se uglavnom sastavi od različni informativni tablica na madjarskom, nimškom kot i hrvatskom jeziku, na ki se opišuju i objasnuju pojedine štacije a pred svim i važni dogodjaji u Semelikerovom žitku. Uz svoje rodno selo Vulkaprodrštof su tako na primjer i Fileška buna, ljeta u sjemenišću i njegovo usmrćenje velike teme. Osebujnost je zvana toga i osobni pisaći stol Antona Semelikera, ki je posebni posudjeni predmet.

Izložba o gradišćanskohrvatskom mučeniku u pohoditeljskom centru svetoga Mihovila je još otvorena do novembra ovoga ljeta, i to do svetka Svi sveti.

Dijana Jurković

Kategorije

Slike