Austrija je s 1. julijem ovoga ljeta ukinula djelatnu dozvolu za hrvatske državljane

S 1. julijem je Austrija, kao poslidnja zemlja Europske unije, ukinula djelatne do­zv­o­le za hrvatske državljane. Ia­ko i u Austriji raste nezapo­slenost zbog krize izazvane pandemijom, hrvatski poduzetniki strahuju da bi, s opo­ravkom gospodarstva, nag­lo mogao porasti broj hrvat­skih djelačev ki ćedu sada projti na posao u Austriju.

Tagovi: 

Mjesto ljetošnjega DANA MLADINE HAK djela na projektu online pristupa NOVOGA GLASA

Ljetošnji, 48. Dan mladine ki je bio predvidjen od 11. do 13. septembra u Velikom Borištofu, je otpovidan. S pogledom na obrambene mjere protiv širenja koronavirusa su se Hrvatski akademski klub i suorganizator borištofsko društvo mladine Barani odlučili za ov korak.

Bečani dostali kupone od 25 i 50 € kako bi podržali domaće ugostitelje. Opozicija: Izborna je kampanja

Kada su u Austriji u maju o. lj. uslijed popušćanja mjerov protiv širenja koronavirusa ponovo otvoreni restorani i kafići, Grad Beč najavio je zanimljivu inicijativu. Svim domaćinstvam u austrijskoj metropoli — njih 950.000 — uručit će vaučere u vridnosti od 25 eurov za one s jednim članom ili 50 eurov za one s već članov. Ti vaučeri ćedu se do kraja septembra o. lj. moći iskoristiti u ugostitelj­ski objekti u gradu.

Polako se vraćaju aktivnosti u djelovanju hrvatskih društav i institucijov

Petar Tyran

Evo, opet je polako, paž­ljivo a takaj i malo preplašeno krenula i naša hrvatska scena u Beču i Gradišću. Zapravo paralelno i u is­ti čas su po­čeli Hrvatski centar i Kuga da izvidu će­du li ljudi opet dohadjati na pri­redbe. U Beču su pozvali na hrvatsku mašu i na čašćenje jubilara Tome Krojera i na d­odjelu »Mini-Metrona«. Organizatori su bili sami pre­senećeni koliko ljudi je došlo npr. na mašu i čašćenje.