»Hrvatski dan u Sambotelu«

Datum: 
sub, 07/02/2016 - 15:30

SAMBOTEL (2. juli) — »Hrvatski dan u Sambotelu«,

 

nastupaju Ljubičice, društvo Gradišće, Tamburaši iz Narde, Zora, Ður­đice, Sambotelski tamburaši i tancoši, po tom zabavlja Pinkica;

 

subotu, 2. VII. (15.30) na glavnom trgu.

Kiritof u Pajngrtu

Datum: 
sub, 07/02/2016 - 20:00

PAJNGRT (1. i 2. juli) — Kiritof;

 

petak 1. VII. (20.00) zabavlja tamburaška grupa Šetnja;

 

subotu 2. VII. (20.00) zabavljaju tamburaši Bondersölj;

 

kavana Murzi.

Kiritof u Pajngrtu

Datum: 
pet, 07/01/2016 - 20:00

PAJNGRT (1. i 2. juli) — Kiritof;

 

petak 1. VII. (20.00) zabavlja tamburaška grupa Šetnja;

 

subotu 2. VII. (20.00) zabavljaju tamburaši Bondersölj;

 

kavana Murzi.

Shodišće k Peruškoj Mariji

Datum: 
ned, 07/03/2016 - 10:00

ŽIDAN (3. juli) — Vjeroopćina Hrvatskoga Židana, ognjogasci, vojska, tradicionalna društva tri županije pozivaju na tradicionalno shodišće k Peruškoj Mariji

 

ne­dilju, 3. VII. (10.00) trojezična sv. maša, blagoslavljanje pilja sv. To­maša (zlatomašni blagoslov kan. Jive Šmatovića), agapa i druženje (12.15). litanija, spominjanje na sv. Florijana (13.45) i zbogomd­a­vanje (ako je godinasto vrime, će maša biti u mjesnoj crikvi).