Predavanje o gradišćanski Hrvati u Osijeku

OSIJEK — Mr. Ivan Rončević, opunomoćeni učitelj za bosanski/hrvatski/srpski na Filozofsko-kulturno znanstve­nom fakultetu Slavističkoga instituta Bečkoga sveučilišća i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Masters studijska grupa Europske studije u Že­ljeznu kao i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Bachelor studijska grupa Medjunarodni gospodarski odnosi je skupa sa studenti i kolegicami kao i voditeljicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Milica Lukić po­sjetio Sveučilišće J. J. Stross­mayera u Osijeku, Filozofski fakultet.