Općina Pandrof stoji jasno za domaćimi običaji i pravicami i je protiv intolerancije

Općinski savjet Pandrof se u izjavi tuži, da „u zadnjem času kružu medijski izvješ­ća­ji o mjesnoj čuvarnici u Škol­skoj ulici u selu. Povod je bio da se roditelji jednoga diteta ćutu ograničeni kroz običaje i molitvu za objed a ujedno uskraćeni u slobodnom odabiru vjeroispovijesti (religije). Općinski savjet se tuži, da mediji kao npr. ZiB-Magazin, Bvz, Kurier ili Kronen Zeitung ovu temu nisu dob­ro, nego još i krivo prikazali.

Predavanje o gradišćanski Hrvati u Osijeku

OSIJEK — Mr. Ivan Rončević, opunomoćeni učitelj za bosanski/hrvatski/srpski na Filozofsko-kulturno znanstve­nom fakultetu Slavističkoga instituta Bečkoga sveučilišća i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Masters studijska grupa Europske studije u Že­ljeznu kao i lektor za hrvatski na Stručnoj visokoj školi-Bachelor studijska grupa Medjunarodni gospodarski odnosi je skupa sa studenti i kolegicami kao i voditeljicom Odsjeka za hrvatski jezik i književnost izv. prof. dr. sc. Milica Lukić po­sjetio Sveučilišće J. J. Stross­mayera u Osijeku, Filozofski fakultet.