Državna tajnica Muna Duzdar na pohodu u Gradišću — i HKDC-u i HNVŠ-u u Željeznu

Državna tajnica u Saveznom kancelarstvu za diverzitet, javnu službu i digitalizaciju Muna Duzdar (Spö) je u petak, 21. oktobra službeno pohodila Gradišće i je tom prilikom pohodila i Hrvatski kulturni i dokumentarni centar (Hkdc) i Narodnu visoku školu Gradišćanskih Hrvatov (Hnvš) u Željeznu.

U Hrvatskoj posluje 700 austrijskih firmov: Tako opsežna je poslovna suradnja

Jur drugi put ovo lje­­to Šibe­n­sko-kninska županija predsta­vila se je u Beču. Go­s­poda­r­ski skūp u palači Esch­en­bach otvorio je predsjednik Ögv-a Andreas Gnesda, a nazočne je pozdravila hrvatska veleposlanica u Austriji dr. sc. Vesna Cvjetković.

Umro je dopisnik i HN Ðuro Franković (71) urednik zbornikov i čuvar hrv. jezika i pisma

U nedilju, 9. oktobra je po kratkoj i teškoj bolesti nenadi­jano umro Ðuro Franković sa 71 ljetom života. Hrvatski književnik, etnograf, povjesničar i publicist iz Madjarske je većinu svojega života prebavio u Pečuhu (Peticrikva) na jugu Madjarske. Ðuro Franković se je rodio 9. februara 1945. ljeta u Foku u Podravini. Diplomirao je povijest i hrvatskosrpski jezik i književnost na Visokoj učiteljskoj šk­o­li u Pečuhu. Bio je redoviti suradnik u Panonskom institu­tu u Pinkovcu i povrimeni dopisnik i u Hrvastki novina i u Gradišće Kalendaru. Suradjivao je kao novinar u hrv.-srp. uredničtvu Radio Pečuh. Suutemeljitelj je Saveza Hrvata u Madjarskoj i njegov prvi predsjednik od 1991. do 1993.

Medijski centar CROATICA poziva na brendiranje

Medijski centar CROATICA u Budimpešti organizacijsko je ustrojstvo ko, odlukom Skupštine Hrvatske državne sam­o­uprave, od 1. I. 2014. ljeta djeluje u okviru Izdavačkoga poduzeća. CROATICA ujedinjuje dva medije: Hrvatski gl­a­s­nik, tajednik Hrvatov u Madjarskoj, i Internetski radio hrvatske zajednice u Madjarskoj, Radio CROATICU.