Primarne oznake

Datum:

22/10/2022 - 17:00

 

Kulturna inicijativa Stinjaki (KIS) poziva 22. oktobra na priredbu Šturm i maroni u Farski štagalj sela.

Goste čeka jila i pila kot i muzika uživo. Dobrovoljni dari ćedu se pri tom darovati za dobar svrh.

 

Početak: 17:00

Kade: Farski štagalj, Stinjaki