Primarne oznake

Datum:

30/10/2021 - 19:00

Tamburaški orkestar "Ivan Vuković" će prililkom 50. jubileja društva održati proslavu u Svetačnoj dvorani osnovne škole Pandrofa.

 

Početak: 19:00

Kade: Osnovna škola Pandrof, Schulgasse 2, 7111 Pandrof