Primarne oznake

Datum:

23/10/2021 - 14:00 do 19:00

 

Narodna visoka škola gradišćanskih Hrvatov  organizira djelaonicu lukotiska u KUGI u Velikom Borištofu. Djelaonica će durati do 19:00 a peljati će ju umjetnik mag. Erich Novoszel.

 

Početak: 14:00

Kade: KUGA, Veliki Borištof

Prinos: 30 €