Primarne oznake

Datum:

09/05/2021 - 15:00

 

U nastavku predavanj o »450 ljet Hrvati u Novom Selu« emeritirani sveučilišni profesor slavistike i stručnjak i za gradišćanskohrvatski Gerhard Neweklowsky predavat će virtualno o „Hrvatski dijalekt sjevernoga Gradišća“ (na nimškom).

Po tom slijedi dvojezična diskusija s predavačem uživo prik interneta, na Youtube-kanalu Novoga Sela.

 

Početak: 15.00 ura 
Kade - Youtube-link: http://ogy.de/novo-selo