Primarne oznake

Datum:

06/05/2021 - 20:00

 

Hrvatski akademski klub, u suradnji s KSŠŠD, KSŠŠG i KSŠŠK, poziva četvrtak, 6. maja 2021. na online-predavanje, pri kom će se predstaviti slovenska narodna grupa u Koruškoj. Istodobno je ova priredba i prvo izdanje novoga hakovgoka formata "Predstavljamo".

Mladi pripadniki slovenske manjine ćedu prezentirati narodnu grupu. Teme predavanje ćedu biti: povijest, manjinska identiteta, današnja situacija i  društveni život mladih.

Na koncu predavanja postoji onda mogućnost staviti pitanja na mlade predavačice i predavače.

 

Početak: 20.00 ura

Kade: Zoom (link će se objaviti)