Primarne oznake

Datum:

25/09/2020 - 19:30

VELIKI BORIŠTOF — petak, 25. septem. (19.30) izložba »Eros stvari i tijela« sli­ke, crteži i lukotiski Ericha No­vosela,

muzički okvir grupa Stara dob.