Primarne oznake

Datum:

24/07/2020 - 20:00

SRIDNJE GRADIŠĆE — Tamburica uz oganj u organizaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću; točnije informacije tel 02682/66500, www.hkd.at

— Petak, 24. juli Lole, Veliki Bo­rištof nogometno igrališće (20.00)
— Petak, 31. juli Hajdenjaki, Mjenovo, stari farof (20.00)
 —Petak, 7. august Graničari, Fi­lež, krčma Divoš-Karall (20.00)
— Petak, 14. august Složnost, Gerištof, park (20.00)
— Petak, 21. august Harmonija, Dolnja Pulja, mlikarnica (20.00)
— Petak, 28. august Brezovci, Fra­kanava, Miloradić-dvor. (20.00)

 

Ulaznina: dobrovoljni dari.