Primarne oznake

Datum:

15/11/2019 - 20:00

UZLOP (15. i 16. novembar) — 15 ljet vinogradari Jakšić, Remuševi u Uzlopu svečuju 15. ob­ljetnicu postojanja s Lolami;

petak, 15. XI. (20.00);

subotu, 16. novembra (14.00) blagoslav­ljanje vina uz Tamburicu Uzlop.