Primarne oznake

Datum:

16/09/2018 - 08:00

LOVRETA (15. i 16. septembar) — Hrvatsko shodišće;

subotu, 15. IX. (19.00) biškup Egidije Živković će služiti mašu, ku ćedu muzički oblikovati Sti­njački tamburaši, potom će biti ophod sa svićami i noćno viros­to­vanje;

ne­dilju, 16. IX. jutarnju sv. mašu će služiti p. Štefan Vukić (8.00), sv­e­tačnu sv. mašu će predvoditi farnik Ignac Ivančić, a svirat će Tamburica Štikapron, večernja i svetačni izlaz (14.00) u baziliki.