Primarne oznake

Datum:

15/09/2018 - 19:00

TRAJŠTOF (15. septembar) — Tamburaški večer s Poljanci;

su­botu, 15. IX. (19.00) na paši.