Primarne oznake

Datum:

09/09/2018 - 10:00

46. Dan mladine u Cindrofu

Datum: 
ned, 09/09/2018 - 10:00

CINDROF — Hak skupa s Tam­buricom Cindrof poziva na 46. Dan mladine (7.-9. septembar)

— petak, 7. 9. (14.00) dičje otpodne u osnovnoj školi, Haydn­platz 1; u 18.30 otvaranje u pivni­ci kulturnoga centra, čitaju Jurica Čenar, Ana Šoretić i Dorotea Zeichmann a po tom (21.00) su kon­certi u bliskoj hali (Reitschule), nastupaju Jay Bow (A) Učiteljice (HR) i Bosutski Bećari;

— subotu, 8. 9. (12.00) objed na Rastoku Šimetić, Berggasse 25 (i za vegetarijance), muzika uživo, naticanje »Ironski men« (14.00) na nogometnom igrališću: natica­nje u 7 disciplin, 1 team = 2 pr­šone, koncerti (21.00) nastupaju Bruji (A), Prljavo Kazalište (HR) i Tamburaški sastav Šetnja (H). 

— nedilju, 9. 9. sv. mašu (10.00) oblikuje Crikveni zbor Cindrof, p­o­mašnica (11.30) s Limenom glazbom Cindrof, folklorno otpodne (14.00): Tamburica Klimpuh, Ta­m­burica Poljanci, Mladi tamburaši Štikapron i Tamburica Trajštof.