Primarne oznake

Datum:

13/01/2018 - 20:30

NOVO SELO (13. januar) — 11. Hrvatski bal na Hati u or­ga­niza­ciji Hatskoga kola;

 

subotu, 13. I. (20.30) u seoskoj dvorani;

otvara Tamburaški orkestar Konjic, za za­bavu svira Pinkica;

 

ulaznina 10 €, dar za dame, atrakcija u polnoć;

rezervacije za bal: Viktor Divos tel. 0699/180 36 226.