Primarne oznake

Datum:

13/01/2018 - 20:00

FILEŽ (13. januar) — Grani­čarski bal;

 

subotu, 13. januara (20.00) u krčmi Di­voš-Karall;

otvaranje ćedu oblikovati sami Graničari, a potom zabavljaju Anelidi;

 

tradicionalni bal je prva točka jubilarnoga ljeta »60 ljet Graničari«.