Primarne oznake

Datum:

05/12/2010 - 15:00

NOVA GORA (5. decembar) — Pjevački zbor i tamburaško društvo Nova Gora pozivaju na božićni koncert; nedilja, 5. XII. (15.00) u farskoj crikvi.