NOVO SELO — Subotu, 18. augusta je bilo oficijelno zbogomdavanje mjesnomu farniku mr. Branku Kornfeindu. U pet ura otpodne se je išlo u procesiji od Presvetoga trojstva u seosku dvoranu, kade je bila maša. Na početku svete maše je desetnik Branko blagoslovio novu mašnu pratež, a pak je počela maša. Člani Hatskoga kola su pratili ovu svetačnost a takaj i Lara Kustrić na gusla. Štenje i prošnje su čitali vjerniki i člani ovoga folklornoga društva.

 
Gospodine desetnik se je s ganutljivom jačkom oprostio od svojih vjernikov u Novom Selu. Na koncu maše su se njemu zahvalili i predali poklone: Dica osnovne škole pod peljanjem gospe direktorice Gustike Bučić, u ime farskoga savjeta vikarica Gabika Laczko, u ime seoskih ognjogascev komandant Kristijan Mikula, u ime Muk-a mr. Feliks Miletić i školska nadsavjetnica u m. Ana Kustrić, u ime Narodne stranke Gradišća Rudi Strommer. Zadnji u tom redu je bio načelnik Štefan Mikula.
 
Željimo Branku Kornfeindu zdravlje, Božji blagoslov i pomoć Blažene Divice Marije na njegovom daljnjem životnom putu, ki ga službeno pelja u farski savez Čajta-Čemba-Vincjet. 
 
Po sv. maši je glumac Gegi Kustrić pucao bičem za svako ljeto boravka desetnika Branka (15) u Novom Selu. Zatim su bili svi nazočni pozvani na agapu. Bog plati svim.
(Gabi Laczko)

Kategorije