CELOVAC — U Koruškoj su nastavili s postavljenjem dvojezičnih seoskih tablic. Pri svetačnosti u Šentjanzu v Rožu (St. Johann im Rosental) i drugi seli je bio nazoči i zemaljski poglavar Gerhard Dörfler (Ffk). Kako je ponovo naglasio, da je po 56 ljet konačno došlo do novoga kvaliteta nezagrčenoga vrimena. Ali ča na jednu stranu sjaji na drugu stranu ima dost velik sinj i prouzrokuje veliku ogorčenost i razočaranje.
 

Naime, došlo je do glasne i jasne kritike u selu Podsinja vas (Hundsdorf), kade nisu postavili predvidjenu dvojezičnu seosku tablicu. Kotarsko poglavarstvo Celovec je naime naredilo, da je onde polag odredbe za cesni promet predvidjena samo mala, bijela tablica a ne kako dosada obična seoska tablica s plavim okrugom. Tako se je sada javila izborna zajednica Bistrica v Rožu (Feistritz im Rosental) u čiju općinu pada selo Podsinja vas. Kako pišu u izjavi „…pred kratkim je zemaljski poglavar Dörfler obećao, da ćedu potpisani Memorandum k zakonu o narodni grupa stopostotno ispuniti. Ali vindar realnost izgleda drugačije! Po slavnosni govori 16. augusta 2011, kada su veliko govorili o medjusobnom povjerenju, suživljenju i povijesni kompromisi, i po medjusobnom hvalisanju i podiljenju odlikovanj se je stanovničtvo Podsinje vasi, ko je bilo puno zaufanja, suočilo s drugačijom stvarnošću. Polag mišljenja zem. pogl. Dörflera i polag na općinu Bistrica v Rožu naslovljenu odredbu od 24. augusta 2011., izdane jedan (!) dan pred postavljenjem dvojezičnoga seoskoga natpisa, Podsinja vas ne bi valjala kao selo u smislu koruškoga zakona o cesnom prometu. Pri politički pregovori su zaključili 56 novih dvojezičnih seoskih natpisov u ustavnom rangu, med njimi takaj i za Podsinju vas. Za jutro, 25. augusta 2011. (8.45) je bilo najavljeno i organizirano svetačno postavljenje dvojezične seoske tablice u Podsinji vasi. No, veliko je bilo presenećenje kad su dvojezičnu tablicu, ku je bila dovezla cesna uprava, opet odvezli, a to pak s obrazloženjem, da po zakonu o cesnom prometu selo Podsinja vas ne smi već biti naznačena sa seoskom tablicom na saveznoj cesti. Pri tom se zemaljski poglavar i načelnica Općine Bistrica pozivaju na stručno mišljenje (Gutachten) Odjela 7 Koruške zemaljske vlade datirano s 24. 8. 2011.
 

Stanovniki Podsinje vasi se sada jako čudu. Desetljeća je samo nimškojezična seoska tablica bila u skladu sa zakonom o cesnom prometu. A sada, kad je tribalo postaviti dvojezičnu seosku tablicu, kako je bila odlučeno zakonom, sada su ju prepričili s jedan dan starim zemaljskim rješenjem? (uredn.)

Kategorije