Usubotu, 16. maja su u Be­ču pred Gradskom vijeć­nicom održali jur tradicionai Lige-bal ki ubrajaju med najveće karitativne priredbe svita. Ide za svečevanje života i za jasan znak u borbi protiv Hiv-virusa i side/aids. Med odgovornimi za ljetoš­nji styling Life-bala je bila Sara Mager (20) iz Novoga Sela na Hati.

 

Ov bal se prepoznaje po tom da je „bal života“ za ki dohadja brojna medjuna­rodna prominencija, ali pred svim se zna za ov bal po cije­lom svitu zbog opulentnih kostimov i stajlinga. Ljetoš­nje geslo ovoga bala je bilo »Ver Sacrum« (lat: sveto pr­o­tuli­će; običaj zavjetovanja staroitalskih narodov u dob različitih nedaćov da ćedu Marsu ili Jupiteru žrtvovati sve ča se rodi idućega pro­tu­lića) i je krajem 19. i po­čet­kom 20. stoljeća promicao „novu umjetnost“.

 

Pozornicu pred gradskom vijećnicom u Beču je kin­čio Klimtov Beethovenfries. Be­čka secesija i mlade­na­čki stil (Jugendstil) su se zrcalili i u opulenti zlati kostimi u ki je aktivno sudjelovala i pripravlja kos­time za ovoljetni Life-bal, re­k­la je mlada di­zaj­neri­ca Sara Mager i u hrvatskom TV-prin­o­su Dobar dan Hrvati a takaj i u Gradišće danas, ke je za Orf Gradišće na obadvi jeziki uredio Marin Berlaković.

 

Pri ovom Life-balu za toleranciju i dobru svrhu Sara Mager jur treto ljeto besplatno pomaže pri ovoj jedinstvenoj gali pred i u bečkoj vijećnici. Pomoću zvanarednih kreacijov i stajlingov bal povuče pu­no publike, ka tako dočuje za ozbiljnu pozadinu bala, je re­k­la Sara Mager. Life-bal u Be­ču organizira Gery Keszler još od 1993. ljeta u borbi protiv Hiv-virusa i kao znak tolerancije.

Sara M. je lani predstavila sv­o­ju prvu samostalnu kreaciju.

 

Kategorije