BORTA — Dvojezična savezna gimnazija Borta svečuje ljetos 20 ljet postojanja. Tim povodom su srijedu, 16. maja u Inform-dvorani u Borti svi školari i učitelji oblikovali šarolik većjezični program.

 

Gimnaziju u momentu pohadja kih 250 školarov, od toga je prilično 135 u ugarski a ostali dio u hrvatski razredi. Direktor ove jedine Dvojezične — hrvatsko-nimške i ugarsko-nimške — gimnazije je mr. Martin Živković.

Zbor gimnazije je jačio po hrvatsku a ugarski školari su predstavili ugarske narodne tance. Kako je naglasio dir. Živković, on se veseli razvitku škole u koj je do sada 231 školar i školarica maturirao. Po prvi ljeti smješćenja u glavnoj školi se je gimnazija preselila 1995. ljeta u vlašću zgradu. Kako je rekao direktor ove Dvojezične gimnazije u Borti, početak je bio dosta težak.

Prilikom 20. jubileja škole su izdali svetačni spis i su nudili informacije o ovoj školi a sastavili su i izložbu slik.

 

Polag riči dir. Živkovića počeli su „kod nule“ a sada svako ljeto počne oko 23 hrvatskih školarov. Najveć se veseli, da su na noge postavili instituciju, u koj se more maturirati na dvi jeziki. Na razliku drugim gimnazijam u Borti nudu hrvatski i kao predmet i kao nastavni jezik u skoro svi predmeti.

(ur.)