Zlato je divan plemeniti me­tal. Kemijski simbol mu je Au, kratica latinske riči au­rum, ča znači sjaj izlazećega sunca. Zlato se nahadja u ze­mlji u zrnci ili kusićki. Vadi se obično za izdjelivanje luksuznih predmetov, a ono je i baza za nacionalne valute. 

Pokidob da je zlato jedan od najmanje reaktivnih metalov, to znači da u kontaktu sa zrakom ne oksidira i zvećega ostaje dugo vrime nepremi­njeno, je ono idea­lan metal za izdjelivanje dragocjenoga nakita. Iako bižuterija ima svoj čar, ali zlat nakit je vječan, osebito ako je klasično dizajniran.

Ogrlicu, narukvicu ili naušnice moremo nositi do konca žitka, a potom naš nakit more pojerba­ti kćer ili unuka. Kad mislimo na zlat nakit, mislimo na luksuz. Svit­lu­ca­nje zlata nas začara. Ali zlato je ambivalentan i misti­čan metal. Misliti na početke pinez znači misliti na zlatnike, a istovrimeno i na ko­rupciju i bogatstvo. Dici jur pri rodjenju kupujemo zlate ogr­lice i priviske s najboljom željom za buduće bogatstvo.

Zlatim nakitom mo­remo pravoda inves­tirati u budućnost ili ga nositi pak ukazati na naš socijalni status.

Kategorije