Protuliće je. Ako kanimo spravan ormar, je potribno da ga pregledamo i da se oslobodimo prateži, ka nam već ne paše, ka je znošena ili već nije aktualna. Džinsi su on vječni kusić u našem or­­­ma­­­ru, prez ko­­­ga dandanas ne moremo bi­­­­ti. Oni su svenek u trendu i s njimi nikada nismo krivo o­­b­ličeni. Polag is­­tra­­­­živanja žene barem jed­­­noč u ta­­jed­­nu nosu džinse. Od 10 žen polovica od njih ima prob­lem, da si najde idealne džinse, i to takove, ki s jedne strani pokrivaju mane, a s druge strani naglašavaju adute figure.

Figura nije svenek ista, ona se minja tokom ljet. Zato je potribno da uskladimo garderobu s promjenami našega tijela. Pri kupovanju lako mo­remo popasti za krive džinse, ar ponuda različnih krojev i modelov je jako velika. Da bi ubašli najveće falinge pri kup­o­vanju džinsov je važno znati, kako je gradjeno naše tijelo. Tako ve­ljek na početku moremo eliminirati one modele, ki nam ne bi stali. Džinsi znaju sužiti kuke, zdvignuti zadnjicu i produžiti figuru. Iako nije lako najti idealne, perfektni džinsi ipak postoju. To je on model, ki se poklapa s našom figurom, zato kad ističe naše prednosti, a šikano pokriva ne­dostatke. Prlje nego obnovimo svoj protulićni styling, je važno doznati, nač se isplati paziti. Postoju četire točke, na ke pri kupovanju moramo misliti:

  1. Su džinsi komotni? To mo­remo izviditi pri probiranju. Ako nas stišću, je konfekcijski broj kriv ili ne odgovara model.
  2. Su džinsi multifunkcionalni? Multifunkcionalan je on mo­del, koga moremo nositi uz različne kombinacije i za sve prilike.
  3. Kako dužički neka budu džinsi? Uz ravne cipele ili te­nisice neka njeva dužina bu­de par milimetarov pod košćicom. Bootcut, za ke u Hrvat­skoj govoru „trapezice“, ar im nogaljice izgledaju kot trapec, moru biti i duže.
  4. Ku farbu neka imaju džinsi? Je li se odlučimo za svitle ili škure džinse, je pitanje vlašćega u­ku­sa. Ali i to o­d­lučuje gra­d­nja tijela. Škuriji štof nas vizualno nači­nja tanje, a svitliji nam ofriškava look. Škuriji džinsi se laglje kombiniraju, a svitliji djeluju klasično.

Pri kupovanju novih džinsov nije najvažnije gledati na trend. Ne paše svaki modni krik svakomu tijelu. Važno je da nam džinsi pašu tako kot da su osebujno za nas skrojeni i da se ne vidu naše mane. Definitivno najpopularniji mo­del su skinny džinsi. Gdo je čvršći okolo pa­sa i trbuha, mo­re džinse kombinirati s tunikom. Džin­si s elastinom su najugodniji, a ne izgubu ni for­mu. Boot-cut modeli laskaju većini žen. Oni su klasičari džinsi i svenek „in“.

(Agnjica Schuster)

Kategorije