Jorge Mario Bergoglio, od 13. marca papa Franjo je prošlo ljeto dao intervju još kao kardinal, u kom je pohvalio duhovnike Pravoslavne crikve ke hištvo ne spričava u obavljanju dužnosti, i sām priznavši da je kao mladić bio zaljubljen u divojku, čime se je donekle odvojio od službenoga stava Katoličanske crikve prema celibatu.

 

BUENOS AIRES — U intervjuu koga je prošlo ljeto dao još kao argentinski kardinal Jorge Bergoglio, papa Franjo je sugerirao da se pravila Katoličanske crikve oko celibata ,moru prominiti’, ali i napomenuo da ta pravila zasad važu tr da bi duhovniki ki nisu u stanju održati celibat tribali napustiti službu. Papa Franjo je u intervjuu objavljenom u knjigi »O nebu i zemlji« na španjolskom jeziku pohvalio i duhovnike Pravoslavne crikve kao ,vrlo dobre’, bez obzira na to ča su u hištvu, tr konstatirao da je zalaganje za ukidanje celibata u Katoličanskoj crikvi izraz ,odredjenoga pragmatizma’.

 

Budući papa, tada još nadbiškup Buenos Airesa, razgovor je započeo anegdotom iz svoje mladosti, priznavši da se je kao sjemeništarac zaljubio u divojku: ,Začarala me divojka ku sam upoznao na vjenčanju svojega ujaca. Presenetila me je nje lipota, nje intelektualna briljantnost, pak sam neko vrime doista bio ludo zaljubljen u nju. Stalno sam razmišljao o njoj i kada sam se s vjenčanja vratio u sjemenišće, tajedan dan se uopće nisam mogao moliti jer mi je samo ta divojka bila u glavi.’

 

Papa Franjo je priznao da je tada morao izabrati izmed divojke i duhovničkoga poziva, kao i to da ima razumivanja za one ki bi izabrali ljubav, kako prenosi američki NBC. Za njega je celibat ,pitanje discipline, a ne vjere’ tr se ,more prominiti’. Duhovnikom ki prekrše celibat svituje da donesu odluku o svojem životu jer se inače ,stvara dvostruki život i laž’.

(uredn.)

Kategorije