Uoči koncerta Ansambla narodnih plesov i pjesam Hr­vatske Lado srijedu, 22. januara u gradskoj vijećnici u Beču hrvatsko izaslanstvo na čelu sa veleposlanikom Danielom Glunčićem primio je bečki gradonačelnik Michael Ludwig, ki je rekao, kako Beč i Zagreb imaju tradici­onalno izvrsne prijateljske o­dnose i suradnju tr da je p­o­vod susretu povijesni doga­djaj — predsjedanje Hrvatske Vijećem EU, ko će Hrvatska izvrsno odraditi i iskoristiti da „naše tradicionalno prekrasne odnose i dijalog još već promičemo na svi razina“.

BEČ — Bečki gradonačelnik Michael Ludwig čestitao je Hrvatskoj na predsjedanju Vijećem EU (Rat der Europäischen Union) izrazivši uvjere­nje kako će to Hrvatska „izvrs­no odraditi“. Ansambl narod­nih plesov i pjesama Hrvatske Lado održao je koncert 22. januara u svečanoj dvorani be­čke vijećnice u povodu pred­sjedanja Hrvatske Vijećem EU.

Uoči koncerta hrvatsko iza­slanstvo na čelu sa veleposlanikom Danijelom Glunčićem primio je bečki gradonačelnik Michael Ludwig, ki je rekao, kako Beč i Zagreb imaju tradicionalno izvrsne prijateljske odnose i suradnju tr da je po­vod susretu povijesni dogadjaj — predsjedanje Hrvatske Vije­ćem EU, ki će Hrvatska izvrs­no odraditi i iskoristiti da „n­a­še tradicionalno prekrasne od­nose i dijalog još već promi­če­mo na svi razina“.

Ta kulturna priredba u prepunoj svečanoj dvorani Vijećnice okupila je već od 500 uzvanikov, uglednike iz politi­čkoga, gospodarskoga, kulturnoga, diplomatskoga života A­u­strije i goste iz Hrvatske. Med njimi bili su zastupnik u Austrijskom parlamentu i pre­­d­sjednik njegovoga odbora za europske posle Reinhold Lopatka, glavni tajnik austrijskoga ministarstva vanjskih i europskih poslov Peter Launsky-Tieffenthal, pročelnica za kulturu i znanost Grada Beča Ve­ronica Kaup-Hasler, pročelnica zagrebačkoga Gradskoga ureda za kulturu Milana Vuko­vić Runjić i drugi.

Prije nastupa Lada bečku p­u­bliku je pozdravio novi hrvatski ve­leposlanik u Beču Danijel Glunčić, ki je govorio o zna­č­a­ju, važnosti i prioriteti hrvat­skoga predsjedanja Vijećem Europske unije, tr kulturi kao bitnom elementu povezivanja narodov i držav. Zastupnik u Austrijskom pa­rlamentu Lopatka izrazio je uvjerenje da će Hrvatska, najmlađa članica EU, vrlo uspješno predsjedati Vijećem Europske unije, uprav kako je jako uspješna i na sportskom području — u no­gometu i u rukometu.  

„Dobrodošli u Beč“, po­zdra­vila je na hrvatskom jeziku goste u Gradskoj vijećnici pr­o­čelnica za kulturu Grada Be­ča Veronica Kaup-Hasler na­gla­sivši izuzetnu suradnju i ve­ze s Hrvatskom posebice na kulturnom području.

Potom je Ansambl Lado iz­veo 70- minutni izbor iz programa pod nazivom »Antologija III« ki su izveli prigodom obilježavanja 70. godišnjice.

(uredn.)

Kategorije