U Čunovu u Slovačkoj u su­botu, 26. jan. su s jur tradi­cionalnim Hrvatskim balom svečevali mesopust. Ov hrvat­ski bal u selu, ko je isto kako i Hrvatski Jandrof i Devin­sko Novo Selo jur dio pro­ši­renoga glavnoga grada Slovačke, Požuna (Bratislave), su u medjuvrimenu priredili po 17. put. Mladji i stariji gosti svako ljeto rado dojdu simo u dom kulture na hrvatsku zabavu u organizaciji mladih Čunovcev.

ČUNOVO — Glavni organizator bala je bio Jurica Maász. On je rekao, da su pri ljetoš­njem balu s maskami i drugimi detalji upeljali neku vrst američkoga stila.

Čunovo na tromedji Slova­čke, Madjarske i Austrije ima oko 1.500 stanovnikov, a u se­lu živi hrvatska kultura, veli Jurica Maász. Oni da imaju učite­lja iz Hrvatske i oni ljudi, ki se kanu učiti hr­vat­ski jezik, da za to imaju mo­gu­ć­nost, je rekao za Hrvatsku redak­ciju Orf-a Gra­dišće.

Osim Hr­vat­skoga bala u Č­u­novu priredjuju i Hrvatske da­ne, a za dicu organiziraju ta­ko­zvani „Buča-par­­ty“ za ki dica iz­rizavaju buče.

Za zabavu su na ovom 17. Hvatskom balu u Čunovu svi­rale Koprive iz Petrovoga Sela kao i domaći bend Delivery iz Hrvatskoga Jandrofa. Bal su otvorili mladi tamburaši iz Ču­nova Panonija. Za brojnu pu­b­li­ku su priredili i bogatu tom­bo­lu. Hrvatski bal u Čunovu pri­redjuje Čunovska mladina, ka vrlo angažirano i atraktivno djela u ovom pogledu.

(uredn.) / (fotografije: marek vladov)

Kategorije

Slike