DOLNJA PULJA — Muzičar i kompozitor prof. Štefan Kočiš, ki je 12. decembra svečevao svoj 80. rodjendan, je nastao časni gradjan općine Frakanava-Dolnja Pulja. Časno gradjanstvo su mu predali u Crikvi sv. Bartola prilikom jubilarne vešpere nedilju, 12. decembra. Ovu nagradu je Štefan Kočis dostao kao drugi gradjan Dolnje Pulje a dvojezičnu povelju mu je tom prilikom predao načelnik Toni Blazović.
Prilikom ovoga svečevanja je Mišoviti zbor Dolnje Pulje pod peljanjem prof. Štefan Kočiša po prvi put jačio »Mašu svetoga Lovrenca«. Kako je rekao kompozitor Kočiš, u ovu mašu je upleo najveć hrvatskih motivov. Uz ostalo je naglasio: „Kompozitor, muzičar nikada ne ide u mirovinu i stvara dokle mu Bog zdravlje dā i pamet.“
Prilikom 80. Kočiševoga rodjendana je radio Ö1 13. dec. po 23.00 emitirao posebnu emisiju o kompozitoru i muzičaru iz Dolnje Pulje. (uredn.)