Tamburica Bijelo Selo pod peljanjem farnika mr. Branka Kornfeinda je snimila dupli CD, jedan s nabožnimi a drugi s narodnimi jačkami. Prezentacija  Marijanskih jačak je bila nedilju, 5. decembra u farskoj crikvi.
BIJELO SELO — To ča zapravo već nijedan nije držao za moguće, to se je — barem dijelom — ugodalo desetniku i farniku u Novom Selu i Pandrofu, mr. Branki Kornfeindu. U Bjelom Selu (Pama) a čistom sjeveru Gradišća je opet oživio Hrvatstvo i mladji i malo stariji s oduševljenjem opet jaču hrvatske jačke, i crikvene i svitovne, šlagere. Bijeloseoci su sada obadvi fele snimili na ov CD. U predbožićnu dob su prezentirali Marijanske. Na tom nosaču zvuka se moru najti i tradicionalne kako „Lipa si lipa“ ili „K tebi puni“ ali i Brankine kompozicije kao npr. „Zdigni nas“, „Ave Marija mati“ i „Čagod vam velim“. Puno teže je pravoda svirati „Ave Maria“ (Bach-Gounoud) — ali more se opaziti s kakovim veseljem ovi jur skoro „izgubljeni“ Hrvati i Hrvatice opet gaju hrvatsku rič a pred svim i hrvatsku muziku. Na ovom CD-u moremo najti 14 snimkov a CD je izašao u pravi čas pred Božići.     (uredn.)

Kategorije