Kad dani nastaju kraći a noći duže, jedan ili drugi rado prebavi večer na ugodnoj sofi pred televizorom. Ali gdo ne bi poznao situaciju, da ravno onda nima dobre televizijske emisije? Kot garancija za individualnu zabavu su se tako u zadnji ljeti sve već utemeljili takozvani „streaming servisi“, ki obiću gledanje najdražih filmov, serijov i dokumentacijov prik interneta 24 ure, 7 dani u tajednu.

NETFLIKS, AMAZON PRIME i druge platforme streamanja su pred svim kod mladje publike jako obljubljene. Za relativno nisku cijenu u ljetu se moru gledati različne emisije, a to kad god i kade god se hoće. U Austriji su pred svim američke, odnosno engleske i nimške produkcije dominantne, ali i originalne formate drugih zemalj morete najti na streaming servisi — tako i nekoliko hrvatskih produkcijov, ki bi Vam mogli ulipšati večere u domaćoj dnevnoj sobi:

Film »Parada« je koprodukcija pet zemalj, uz drugih i Hrvatske, iz 2011. ljeta, ki se more streamati na servisu Amazon Prime. Tematiziraju se prava i situacija homoseksualnoga i transseksualnoga društva u bivših jugoslavenskih držav. Komedija se bavi s homoseksualcem Mirkom, ki organizira pir za Biserku i Limuna. Zbog Limunovoga homofobičnoga mišljenja Mirko ali ne kani dalje prirediti njev pir — ali zaručnja Biserka Mirkinu odluku ne kani primiti i zato apelira na Limuna i mu soli pamet…

Drugi film na AMAZON PRIME je isto hrvatska kooperacija, i se zove »Bog postoji, nje ime je Petrunja«. U originalu je na makedonskom jeziku, ča je znamda malo teže razumiti — ipak je film iz 2019. ljeta jako zanimljiv, i vridan je si ga pogledati jur samo zbog satirične rasprave patrijarhalne društvene strukture. Petrunja, kot nezaposlena žena dojde do odluke (tajno) sudjelovati pri crikvenom ritualu, ki je po tradiciji samo mužem dozvoljen. Kad ona ali zaistinu osvoji, dojde do velikoga i skandaloznoga uzrujavanja.

Ali gdo je veći o božavatelj žanra drame, tomu će se dopadati film »Živi i mrtvi«. Kot i prošle dvi produkcije, se more i ovo streamati na AMAZON PRIME. Radnja filma bazira na knjigi bosanskoga pisca Josipa Mlakića iz 2002. ljeta, i povida zapravo dvi štorice. Prva se dogadja u domovinskom boju 1993. ljeta u Hrvatskoj, kade se vojak Ivo i njegovi vojački kolegi boru po isti staza i na isti mjesti, kako i njevi oci i starioci pedeset ljet prije za vrime Drugoga svitskoga boja u 1943. ljetu, kade je i smješćena druga radnja.

Ali ne samo AMAZON PRIME nego i američki streaming servis NETFLIKS ima vrhunske hrvatske filmske i televizijske produkcije u programu. »Ti mene nosiš«, drama iz 2015. ljeta, je naime bio u selekciji za nominacije 88. OSCAR-nagrade za najbolji strani film. Ov film povidao žitku trih mladih žen, ke su na jedan ili drugi način konfrontirane sa svojimi oci, kim imaju komplicirane veze i odnose — tako da je privatni i obiteljski kaos perfektan. Ali NETFLIKS sadržava i vrhunsku televizijsku seriju ≫NOVINE≪, u tri sezona, ku su najprvo emitirali na Hrvatskoj radioteleviziji. U seriji ide za (fiktivne) zadnje slobodne novine Hrvatske u Rijeki. Veliki poduzetnik, ki je kupio te novine, ima ali samo jako malo zanimanja u dobro novinarstvo, a zato čim već u pinezi, vlast i bogatstvo… Za interesirane, se zna preporučiti recenzija oves erije na internetskoj stranici NOVOGA GLASA, časopisa Hrvatskoga akademskoga kluba. Onde Florijan Wagner naime daje opširnije informacije o ovom televizijskom formatu.

Kot zadnju produkciju je još za upomenuti i jedan dičji film, naime »Šegrt Hlapić« iz 2013. ljeta, ki se more najti na AMAZON PRIME. Neki ćedu Šegrta Hlapića sigurno poznati još iz ditinstva, jer je knjiga od Ivane Brlić-Mažuranić iz 1913. ljeta, na koj bazira film, obljubljena lektira za dicu u školi a je izašla i na gradišćanskohrvatskom izdanju Hrvatskoga štamparskoga društva. Ada točno 100 ljet po pojavi knjige, su snimili novi film u kom se vidi povidajka maloga ditića Hlapića, ki djela kot šegrt kod zločestoga cipelara. Kad dojde ponovo do konflikta med ditićem i cipelarom, Hlapić pobigne. Skupa sa svojim kuckom i družicom Gitom doživi čuda pustolovin i je pripravan svakomu pomoći, ki se nahadja u poteškoći.

Sovimi filmi i serijami se sigurno more odlično prebaviti ki ta mrzli i škuri zimski dan u domaći četiri stijena, i uživatiu tudji filmski sviti. A gdo zna, znamda ćedu nas NETFLIKS, AMAZON PRIME i drugi streamig servisi u budućnosti razveseliti s još već produkcijov po mogućnosti na hrvatskom jeziku. Zato: Ostanimo znatiželjni!

Kategorije